Saavutettavuus

Kirkon toiminta on tarkoitettu kaikille. Kirkon verkkosivuilla haluamme varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua seurakunnan ja kirkon toimintaan. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui Suomessa voimaan 1.4.2019. Tämän taustalla on EU:n Saavutettavuus-direktiivi. Lain sisältö on huomioitu myös kirkkolaissa ja se velvoittaa kaikkia seurakuntia tekemään verkkosivuistaan saavutettavia. 

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tarkoituksena on taata  yhdenvertainen tiedonsaanti kaikille.  Jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, jotka pitää ottaa huomioon verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus on erityisen tärkeää henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen haasteita, näkö- tai kuulovamma tai motorisia toimintarajoitteita. Nämä rajoitteet ja haasteet voivat kohdata ketä tahansa meistä väliaikaisesti tai pysyvästi.

Lähes kaikki suomalaiset ovat esteellisiä jossain vaiheessa elämäänsä. Verkkosivujen savutettavuus takaa, että sellaiset henkilöt, joilla on 

  • väliaikainen aistivamma esim. harmaakaihi, murtunut käsi tai rikkoutunut hiiri
  • heikko lukutaito (11% suomalaisista) esim. suomenkielen opinnot vasta alkeiden tasolla tai  lukihäiriö
  • pysyvä aistivamma tai tarve käyttää apuvälineitä
  • hidas nettiyhteys tai kirkas auringonpaiste

saavat sivuilta saman tiedon, kuin ne joilla ei näitä haasteita ole. 

Saavutettavuuden varmistaminen myös seurakuntien omalla vastuulla

Saavutettavuus verkkosivuille syntyy sekä teknisinä toimina että sisältötyössä. Lukkari-alustan tekninen toteutus sai Saavutettavuus huomioitu -leiman marraskuussa 2017 ja Lukkari-alustan saavutettavuus on Kirkon viestinnän vastuulla.  Sisältöjen saavutettavuus tekstien, kuvien ja sisältörakenteen osalta ovat kunkin seurakunnan omalla vastuulla.

23.9.2018 jälkeen julkaistujen nettisivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2019.  Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2020. Määräpäivään mennessä sivuilta tulee myös löytyä saavutettavuusseloste.  

Saavutettavuus on ihan jokaisen sisällöntuottajan vastuulla.

 Saavutettavuus tulee jatkossa huomioida aktiivisesti kaikessa sisällöntuotannossa.  

Piirrosukko juoksee kuilun yli lautaa pitkin.
Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.