Saavutettavuus

Kirkon toiminta on tarkoitettu kaikille. Kirkon verkkosivustoilla haluamme varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua seurakunnan ja kirkon toimintaan. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui Suomessa voimaan 1.4.2019. Lain taustalla on EU:n Saavutettavuus-direktiivi. Lain sisältö on huomioitu myös kirkkolaissa ja se velvoittaa kaikkia seurakuntia tekemään verkkosivuistaan saavutettavia

Katso AVI:n video: Saavutettavuus - yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa

YouTube-video

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tarkoituksena on taata yhdenvertainen tiedonsaanti kaikille.  Jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, jotka pitää ottaa huomioon verkkosivustojen toteutuksessa. Saavutettavuus on erityisen tärkeää henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen haasteita, näkö- tai kuulovamma tai motorisia toimintarajoitteita. Nämä rajoitteet ja haasteet voivat kohdata ketä tahansa meistä väliaikaisesti tai pysyvästi. 

Lähes kaikki suomalaiset ovat esteellisiä jossain vaiheessa elämäänsä. 

Verkkosivujen saavutettavuus takaa, että sellaiset henkilöt, joilla on 

  • väliaikainen aistivamma esim. harmaakaihi, murtunut käsi tai rikkoutunut hiiri
  • heikko lukutaito (11% suomalaisista) esim. suomenkielen opinnot vasta alkeiden tasolla tai  lukihäiriö
  • pysyvä aistivamma tai tarve käyttää apuvälineitä
  • hidas nettiyhteys tai kirkas auringonpaiste

saavat sivuilta saman tiedon, kuin ne joilla ei näitä haasteita ole. 

Saavutettavuuden varmistaminen on jokaisen sisällöntuottajan vastuulla 

Verkkosivustojen saavutettavuus syntyy sekä teknisinä toimina että sisältötyössä. Lukkari-alustan saavutettavuus on Kirkon viestinnän vastuulla., mutta verkkosivuston sisältöjen saavutettavuus tekstien, kuvien, linkkien, tiedostojen ja sisältörakenteen osalta ovat kunkin seurakunnan omalla vastuulla.

23.9.2020 jälkeen tulee sivustojen olla saavutettavia. Kaikilta sivustoilta tulisi myös löytyä saavutettavuusseloste.  Lukkari-alustaa käyttäville seurakunnille on luotu mallipohja, jota seurakunnat voivat hyödyntää. 

Saavutettavuus tulee huomioida kaikessa sisällöntuotannossa.

Saavutettavuuswebinaari Lukkari-käyttäjille 23.4.2020

Kirkon viestintä järjesti saavutettavuuswebinaarin Lukkari-käyttäjille 23.4.2020. Koulutuksessa käytiin läpi, mitä saavutettavuus käytännössä tarkoittaa ja vaatii jokaiselta sisällöntuottajalta. Kouluttajana toimi Eficoden Digital Accessibility Lead Timo Övermark.

Ohjelma

Webinarin ohjelmassa oli mistä saavutettavuudessa on kysymys, mitä nettisivujen käyttäminen on toimintarajoitteisille henkilöille ja saavutettavien sisältöjen tuottamisesta, kuten: tiedostot (kuten PDF), kuvat, otsikointi, linkit, videot ja värikontrasti. 

Katso tallenne

 

YouTube-video