Tulossa: Viranomaisviestintä Lukkarissa

Uuden, eduskunnan hyväksymän kirkkolain mukaan seurakuntien viranomaisviestintä siirtyy yleiseen tietoverkkoon eli seurakunnan tai seurakuntayhtymän kotisivuille. Fyysistä ilmoitustaulua ei seurakunnilta enää edellytetä.

Kirkkohallitus antaa ennen lain voimaantuloa tarkempia tietoja lakimuutoksesta. Tälle sivulle kootaan ohjeita, miten laissa määritelty viranomaisviestintä on syytä toteuttaa seurakuntien Lukkari-sivustoilla.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023.