Paranna sivustosi käyttökokemusta ristiinlinkityksillä

31.3.2022, Reeta Kujanpää

Ristiinlinkitys eli sivuston sisäiset linkit auttavat verkkosivukävijöitä navigoimaan sivustolla ja parantavat asioiden löydettävyyttä – myös hakukoneissa. Hiljattain tehdyssä Lukkarin käyttäjätestauksessa ristiinlinkityksen lisääminen nousi yhdeksi seurakuntasivustojen kehityskohteeksi.

Mitä on ristiinlinkitys?

Ristiinlinkityksellä tarkoitetaan sivuston sisäisiä linkityksiä eli linkkejä, jotka johtavat saman sivuston yhdeltä sivulta toiselle. Ristiinlinkityksestä on siis kyse esimerkiksi silloin, kun kävijä ohjataan seurakunnan etusivulta tapahtumakalenteriin tai hautajaiset-sivulta päivystävän papin yhteystietoihin.

Miksi sisäiset linkit ovat tärkeitä?

Ristiinlinkitys on tapa ohjata kävijän kulkua sivustolla ja samalla parantaa käyttökokemusta. Linkeillä autat kävijää löytämään lisää tietoa häntä kiinnostavasta aiheesta. Sisäisistä linkeistä on iloa kaikille, mutta erityisen hyödyllisiä ne ovat mobiilikäyttäjille, joille sivujen välillä liikkuminen pelkän valikon kautta on usein työläämpää kuin isompaa ruutua käyttävälle. Jo yli puolet Lukkari-sivustojen vierailuista tehdään puhelimella.

Sisäisillä linkeillä voit myös vaikuttaa sivustosi hakukonenäkyvyyteen. Sivun arvo Googlen silmissä kasvaa, jos sille johtaa paljon linkkejä. Sisäisten linkkien suuri määrä ei kuitenkaan itsessään ole hyvä tavoite, vaan se, että linkit ovat kävijälle oikeasti hyödyksi.

Tärkeää on myös muistaa, että merkittävä osa verkkosivuvierailijoista saapuu hakukoneen kautta suoraan jollekin alasivulle. Eri osioiden pääsivuille tehdyt linkit eivät siis välttämättä ole tarpeeksi, sillä kävijä saattaa ohittaa nämä sivut kokonaan. Jos alasivulta pääsee eteenpäin ainoastaan valikon kautta, kävijä voi kokea päätyneensä umpikujaan.

Miten linkitys käytännössä tehdään?

Lukkarissa linkkejä voidaan lisätä sisältöportletin tekstiin tai linkkilistausportlettiin.

Linkkejä kannattaa luoda tekstiin silloin, kun tekstissä mainitaan asia, josta on tarkempaa tietoa jollain muulla sivulla. 

(Alleviivaus merkitsee esimerkeissä linkkiä)

Esimerkki: Rahahuolia käsittelevältä sivulta ohjataan diakoniatyöntekijöiden yhteystietoihin

Onko sinulla rahahuolia? Seurakunnasta voit saada apua talousongelmiin. Aloita ottamalla yhteyttä diakoniatyöntekijään.

Sekä saavutettavuuden että hakukonenäkyvyyden takia on tärkeää varmistaa, että linkkiteksti kertoo kävijälle, mihin linkki johtaa. Pelkkä verkko-osoite tai ”Lue lisää” -tyyppiset linkkitekstit ovat huonoja vaihtoehtoja.

Esimerkkejä väärin tehdyistä linkeistä:

Tukea perheen ja parisuhteen kysymyksiin saat Esimerkkilän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Lue lisää

Tukea perheen ja parisuhteen kysymyksiin saat Esimerkkilän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Lue lisää: www.esimerkkilanseurakunta.fi/perheneuvonta

Tukea perheen ja parisuhteen kysymyksiin saat Esimerkkilän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Täällä voit lukea lisää perheneuvonnasta.

Esimerkkejä oikein tehdyistä tekstilinkeistä:

Tukea perheen ja parisuhteen kysymyksiin saat Esimerkkilän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta

Tukea perheen ja parisuhteen kysymyksiin saat Esimerkkilän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta. Tutustu perheneuvonnan palveluihin

Linkkitekstin kuvaavuuteen tulee kiinnittää huomioita myös silloin, jos teet linkkejä linkkilistausportlettiin. Kävijälle on selkeintä, kun sivuston sisäisiä ja ulkoisia linkkejä ei ole sekoitettu samaan listaukseen. 

Millaisia asioita kannattaa linkittää toisiinsa?

Linkityksiä miettiessä on hyvä asettua verkkosivukävijän asemaan ja pohtia, miten hän saapuu sivustolle ja millaisia polkuja pitkin hän mahdollisesti etenee. Mitkä palvelut ja toiminta liittyvät toisiinsa? Millaista lisätietoa kävijä mahdollisesti jää vielä kaipaamaan?

Esimerkiksi konfirmaatiosta tietoa etsivä vanhempi luultavasti tarvitsee tietoa myös rippikoulusta – ja päinvastoin. Ristiäisiä suunnitteleva perhe lukee todennäköisesti mielellään myös seurakunnan vuokrattavista juhlatiloista. Ystävätoimintaa esittelevälle sivulle puolestaan voi laittaa linkkejä myös seurakunnan muihin vapaaehtoistehtäviin.

Kävijätestauksessa esille nousi erityisesti perhejuhlien ja tilasivujen välisten linkitysten puutteellisuus. Kaikki testikävijät lähtivät etsimään tilojen tietoja eri perhejuhlien sivujen kautta, mutta eivät välttämättä löytäneet perille. Varmista siis, että reitti tilasivuille käy myös perhejuhlien kautta.

Linkitys ei pelasta pirstaloitunutta sisältöä

Linkitysmahdollisuuksista huolimatta samaan aiheeseen liittyvä tieto kannattaa lähtökohtaisesti aina yhdistää samalle sivulle. Liian monille alasivuille pirstaloitunutta tietoa on vaikea hahmottaa, vaikka linkitykset sivujen välillä olisivat kunnossa.

Kävijätestauksessa kävijät etsivät eräältä seurakuntasivustolta tietoa kesäkukkahoidon tilauksesta ja hämmentyivät, kun riittävästi tietoa saadakseen heidän piti selata läpi kolme eri alasivua, joista kullakin oli vain vähän tekstiä. Parempi ratkaisu olisi ollut yhdistää kolmen sivun tiedot yhdelle sivulle ja jakaa tekstimassa silmäiltäviin kokonaisuuksiin väliotsikoiden avulla. 

Yhteenveto

  • Sisäiset linkit parantavat sivustosi käyttökokemusta ja hakukonenäkyvyyttä.
  • Lukkarissa sisäisiä linkkejä voidaan tehdä sisältöportletteihin ja linkkilistauksiin.
  • Linkkien lisäämisessä tärkeää on muistaa kuvaavat linkkitekstit.
  • Rakenna ristiinlinkitys palvelemaan verkkosivukävijää – hakukonenäkyvyys tulee kaupan päälle.
  • Älä hajauta samaan aiheeseen liittyvää tietoa tarpeettomasti eri alasivuille.