Kävijätestauksen satoa: vinkit sisällöntuottajille

14.1.2022, Reeta Kujanpää

Lukkari-sivustoilla toteutettiin joulukuussa 2021 kävijätestaus, jossa nousi esille kehittämiskohteita niin Lukkarin tekniseltä puolelta kuin sisällöntuotannosta. Tässä blogikirjoituksessa vinkkaamme sisältöön liittyvistä testihuomioista, joita seurakunnan Lukkari-ylläpitäjät voivat itse parantaa.

Lukkari-alustaa koskevista parannusehdotuksista ja niiden etenemisestä kerromme myöhemmin omassa postauksessaan.

Nappaa tästä tarkistuslista oman seurakuntasi verkkosisällön kehittämiseen. Muista myös, että monista havaituista kehityskohteista huolimatta seurakuntien sivustoilla on myös runsaasti hyviä ratkaisuja, mutta niitä ei tässä tutkimuksessa erikseen kerätty. :)

Yhdistä pirstaleinen tieto

Tutkimuksessa huomattiin, että joitain tietoja on hajautettu seurakuntien sivustoilla tarpeettomasti usealle eri sivulle. Verkkosivukävijä joutuu silloin lukemaan läpi monta sivua saadakseen riittävästi tietoa, ja osa sivuista saattaa jäädä kokonaan huomaamatta. Jos samasta aiheesta kerrotaan monella sivulla ja tekstit ovat lyhyitä, tiedot kannattaa yhdistää yhdelle sivulle.

Selitä hankalat termit

Sivustoilla käytetään termejä, joiden merkitys ei aina ole kävijöille selvä. Tällaisia termejä voivat olla esimerkiksi pinnanhoitosopimus, kesäkukkahoito ja vahva tunnistautuminen. Pyri käyttämään sivustolla yksinkertaista yleiskieltä, selitä termit tarvittaessa auki ja havainnollista niitä esimerkeillä.

Varmista sivun valikkonimen ja pääotsikon vastaavuus

Joidenkin sivujen pääotsikot eivät vastaa valikossa näkyvää sivun nimeä. Tämä hankaloittaa sivuston valikkorakenteen hahmottamista. Sivun pääotsikko saa olla pidempi ja tarkempi kuin sivun nimi valikossa, mutta niissä tulisi käyttää samoja termejä.

Jos esimerkiksi sivun nimi valikossa on ”Perhekerhot”, sivun pääotsikko voi olla ”Perhekerhot Esimerkkilän seurakunnassa” mutta ei ”Perhekahvilat ja vauvakerhot”.

Alla olevassa hyvässä esimerkissä sivun nimi valikossa on ”Muskarit” ja sivun pääotsikko ”Muskarit Vantaan seurakunnissa”.

Verkkosivu, jonka nimi valikossa on Muskarit ja pääotsikko Muskarit Vantaan seurakunnissa.

Sivun nimeä valikossa voi tarvittaessa muuttaa päätoimittajan oikeuksilla.

Lisää ristiinlinkityksiä

Kävijät kaipaavat sivustoille enemmän ristiinlinkityksiä eli sivuston sisäisiä linkkejä. Kaikki testikävijät etsivät esimerkiksi juhlatiloja perhejuhlien sivuilta. Varmista siis, että kävijä löytää toisiinsa liittyvät sivut sisäisten linkkien avulla. Esimerkiksi ristiäisten sivulta kävijän tulisi päästä helposti vuokrattaviin tiloihin, rippijuhlasivulta rippikoulutietoihin, hautausmaiden sivuilta hautojen hoidon sivulle jne.

Anna tapahtumista riittävästi tietoa

Tapahtumien tietoihin oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta kannattaa kuitenkin varmistaa, että vieraampikin kävijä saa tapahtumasta riittävästi tietoa. Kävijät jäivät testatuissa tapahtumissa kaipaamaan esimerkiksi tietoa siitä, pitääkö tapahtumaan ilmoittautua etukäteen ja miten pääsylippu maksetaan (etukäteen vai paikan päällä, kortilla vai käteisellä). Myös tapahtumien nimien informatiivisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota: mitä nimi kertoo sellaiselle seurakuntalaiselle, joka kuulee tapahtumasta ensi kertaa?

Nosta yhteystiedot esille

Puhelinnumerot ja muut yhteystiedot hukkuvat helposti yhtenäiseen tekstimassaan. Yhteystiedot kannattaakin koota verkkosivuilla oman väliotsikkonsa alle tai käyttää niiden esittämiseen yhteystietoportlettia (Contacts highlight), jolloin ne erottuvat kävijöille visuaalisesti. Varmista myös, että sivulta käy ilmi, mitä asioita minkäkin yhteystiedon kautta voi hoitaa.

Työntekijöiden esittelytekstit

Työntekijöistä, etenkin papeista ja diakoneista, testaajat kaipasivat sivuille lyhyttä esittelytekstiä. Paikka vapaamuotoiselle esittelylle löytyy yhteystietojen hallinnasta ”Työtehtäviin liittyvät lisätiedot” -otsikon alta. Verkkosivukävijälle esittelyteksti näkyy klikkaamalla henkilön kohdalta ”Näytä lisätiedot”. Jokaisen oma päätös kuitenkin on, kuinka paljon itsestään haluaa verkkosivuilla kertoa.

Testihenkilön yhteystietokortti.

Vältä tekstin jakamista kahdelle palstalle

Osassa sivumalleista on rinnakkain kaksi sisältöportlettia, jolloin tekstisisällön voi jakaa kahdelle palstalle. Pitkät tekstimassat kahdella palstalla osoittautuivat kuitenkin testissä vaikeiksi hahmottaa. Oikean palstan sisältö jäi helposti huomaamatta kokonaan. Varsinainen tekstisisältö kannattaa siis esittää yhdellä palstalla sivun vasemmassa reunassa. Oikeassa palstassa voi olla esimerkiksi lisätietoja, linkkejä tai yhteystietoja.

Valitse suositusten mukainen sivumalli

Vasemman laidan valikko on näkyvissä useimmissa Lukkarin sivumalleissa. Vasen valikko auttaa kävijää hahmottamaan sivuston rakenteen ja helpottaa sivuilla liikkumista. Ne harvat sivumallit, joissa ei ole vasenta sivuvalikkoa, on varattu tiettyjen päävalikon osioiden käyttöön (esim. häät-sivu, apua ja tukea -sivu). Niitä ei tule käyttää esim. esteettisistä syistä muilla alasivuilla. Lähtökohtaisesti sivumalleja tulisi muutenkin käyttää vain niiden nimen mukaiseen käyttötarkoitukseen.
Tutustu sivumalleihin ja niiden käyttötarkoituksiin

Hyvä esimerkki sivumallien käytöstä Vaasan suomalaisen seurakunnan Apua ja tukea -osiosta. Osion alasivuilla näkyvä sivuvalikko auttaa kävijää hahmottamaan sivuston rakennetta.

Miten testaus tehtiin?

Lukkarin kävijätestit toteutti Eficode. Testiin osallistui yhteensä 6 iältään 29–70-vuotiasta testaajaa. Testattavana oli kaksi seurakuntasivustoa, joista toinen on ns. taajamasivustomalli (C-malli) ja toinen urbaanisivustomalli (B-malli). Testissä kävijöitä pyydettiin tekemään tyypillisiä testitehtäviä, kuten etsimään taaperolle sopiva muskariryhmä tai tietyn seurakunnan diakonin yhteystiedot.