Yhteystietojen syöttäminen Lukkariin

Jokainen yhteystieto pitää syöttää erikseen. Lukkarissa ei ole ominaisuutta, jolla kaikki yhteystiedot saisi siirretyä järjestelmään kerralla esimerkiksi Excel-taulukosta.

Kuvaa ei tarvitse erikseen viedä Kuvat ja liitteet -hakemistoon vaan sen voi lisätä yhteystietojen syöttö- ja muokkauslomakkeella. Kuvan voi myös vaihtaa samassa paikassa.

Ohjeita, jos luot yhteystietoja Lukkariin ensimmäistä kertaa

Yhteystiedon lisäämisen video-ohje »

1. Valitse työkalut-valikosta (oikealla ylhäällä) osio Yhteystiedot

2. Paina Lisää yhteystieto -painiketta, jolloin aukeaa Yhteystiedon syöttö -lomake

Voit valita syötätkö henkilön yhteystiedon vai palvelun yhteystiedon.

3. Lisää tiedot yhteystietojen syöttölomakkeelle

Henkilöiden yhteystietojen syöttölomakkeessa on neljä aihe-aluetta: perustiedot, henkilön työtehtävät ja toiminta-alue, avainsanat ja työtehtäviin liittyvät lisätiedot.

Perustiedot: Täytä tähän vähintään vaadittavat tiedot: työntekijän nimi ja sähköpostiosoite. Jos työntekijällä ei ole työsähköpostiosoitetta, niin lisää tähän seurakunnan yleinen sähköposti (esim. esimerkkilänseurakunta@evl.fi). Postiosoitteeseen syötetään joko posti-tai käyntiosoite. 

Työntekijän kuva tulee olla 200x200px kokoinen.

Henkilön työtehtävät ja toiminta-alue: Täytä vähintään henkilön nimike. Valitse seurakunta tai seurakunnan alue, jossa työntekijä työskentelee.

Seurakunnan, Palveluyksikön tai Työtehtävän tarkemman kuvauksen perusteella voidaan luoda listauksia työntekijöistä, esim. papit, diakonit, leirikeskustyöntekijät jne. Pyri täyttämään ainakin nämä tiedot huolellisesti, jotta voit myöhemmin luoda niiden avulla listauksia tarpeen mukaan. Jos valikosta puuttuu jokin yksikkö tai tehtäväalue, se voidaan kertoa avainsanan avulla ja myös listauksia voi tehdä avainsanoilla.

Avainsanat: Lisää avainsanoihin selkeitä kuvaavia sanoja työntekijän työstä. Pyri käyttämään lyhyitä sanoja ja käytä samoja avainsanoja kuvaamaan samanlaisia työaloja. Esimerkiksi lapsityöstä voi käyttää avainsanaa lapset. Paina aina Enter tai Lisää-painiketta lisättyäsi yhden avainsanan.

Työtehtäviin liittyvät lisätiedot: Ensimmäiseen tekstikenttään voi laittaa lyhyen tiedon työntekijästä esim. lyhyen kuvauksen henkilön työtehtävistä, tavoitettavuudesta, virkavapaasta tms.

Alempana on suurempi vapaa tekstikenttä, jossa työntekijä voi kertoa tarkemmin työstään. Tämän kentän tiedot näkyvät sivuston lukijalle vain linkkiä painamalla.

 

Palveluiden yhteystiedoille on suppeampi määrä kenttiä, joista pakollinen on ainoastaan palveluyhteystiedon nimi.

4. Julkaise yhteystieto

Kun olet täyttänyt lomakkeen, klikkaa lomakkeen alaosassa olevaa Julkaise ja luo uusi -painiketta.

Luomasi yhteystiedot tallentuvat. Siirryt uuteen tyhjään lomakkeeseen, johon voit tallentaa seuraavan yhteyshenkilön tiedot. Jos et halua tallentaa henkilön tietoja paina Takaisin -näppäintä. 

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.