Loppukäyttäjäkyselyn (2019) yhteenveto

loppukäyttäjäkyselyn tilastoja

 

Lukkari-sivustoilla vieraileville toteutettiin loppukäyttäjäkysely kevättalvella 2019. Vastauksia tuli 394 kpl. Kyselyn tuloksia käytetään Lukkarin käyttäjäkokemuksen kehittämisessä. Myös sivujen sisältöön liittyen saatiin useita parannusehdotuksia.
 

Sivujen rakenne ja tunnelma

“Toivoisin, että sivut olisivat selkeät ja helpot käyttää” -kommentti tiivistää Lukkari-sivustoilla kävijöiden ajatukset sivuston rakenteesta ja siitä, miten he löytävät etsimänsä tiedon sivuilla. Mobiilivalikon käytettävyyttä toivottiin parannettavan. Tapahtumien toivottiin löytyvän nopeasti, niin että yleissilmäys tapahtumatarjonnasta olisi nopeasti ja helposti saatavilla.

Kyselyyn vastanneet toivoivat ihmisläheistä kieltä ja organisaatiokeskeisyydestä ja turhasta jäykkyydestä tuli myös palautetta. Kyselyssä tuli selkeästi esille kuvien tärkeys sivujen houkuttelevan ulkoasun kannalta.

Kävijät kaipasivat enemmän hengellistä sisältöä, jonka parissa hiljentyä sopivalla hetkellä. Kirkon tarjoamia palveluita lapsille, nuorille ja konfirmoitaville toivottiin näkyvämmin esille.

Enemmän tietoa omasta seurakunnasta ja sen tapahtumista

Kävijöiden kommentit osoittivat selkeää kiinnostusta omaa seurakuntaa ja sen ajankohtaisia asioita kohtaan. Seurakunnan ja työntekijöiden esittelyt ovat kiinnostavaa sisältöä. Kyselyssä korostui se, miten tärkeitä omat paikalliset tekstit ja kuvat ovat kirkon yhteisten sisältöjen lisäksi. Kävijät toivoivat haastatteluja ja juttuja sekä työntekijöistä että toiminnasta, sekä kuvia aikaisemmista tapahtumista.

Monet kävijöistä kertoivat myös, että he etsivät tietoa päätöksistä ja seurakunnan taloudesta. Toivottiin myös mahdollisuutta ehdottaa seurakunnalle toimintaa. 
 

Vanhaa, puutteellista  ja puuttuvaa tietoa

Sivustoilla vierailleiden ajatukset tiivistettynä: "Haluaisin, että tapahtumien esittelyihin panostetaan enemmän" ja “Minua häiritsee, että sivuja ei ole päivitetty ja linkit eivät toimi”. 

Yksittäisen tapahtuman kuvaukset ovat usein puutteellisia tai tapahtuma puuttuu sivustolta, vaikka siitä on ilmoitettu lehdessä. Yksittäisistä tapahtumista ei ole tarpeeksi tietoa, jotta he voivat muodostaa kunnolla käsityksen siitä, mistä tapahtumassa on kyse.

Toiveet paremmasta kuvauksesta koskevat myös jumalanpalveluksia, sillä sen perusteella voidaan kotona tehdä päätös kirkkoon lähtemisestä. Kuka saarnaa ja ketkä avustavat, kirkkovuoden aihe kiinnostavat.

79% vastaajista kertoo jakaneensa jossakin kohtaa ainakin yhden seurakunnan tapahtumista. Osa kävijöistä ilmaisi turhautuneisuutensa tyhjien sivujen suhteen, ja ylipäänsä sen suhteen, että seurakunnan sivuilla on liian vähän tietoa tai että sivuilta puuttuu perustavaa laatua olevaa tietoa, kuten aukioloajat.

Tulosten hyödyntäminen Lukkarin kehityksessä

Yleisesti ottaen monet nettisivuilla vierailevat ovat tyytyväisiä sivuihin ja olivat kiitollisia siitä, että löysivät sen mitä sivuilta etsivät. Puutteet, joita kyselyssä tuli esiin, otetaan huomioon Lukkarin kehityksessä tänä vuonna. Myös hyviä esimerkkejä ja vinkkejä sisältötyöhön on luvassa.