Tutkimuksia ja tilastoja

Lukkari tavoitti joulukuussa 2017
454 000 suomalaista.

71% loppukäyttäjistä kokee sivuston herättävän positiivisia tunteita.

Mitä mieltä seurakuntien ylläpitäjät ovat Lukkarista? Vad anser redaktörerna om Klockaren?

Tammikuu 2018

Suomenkielisiä vastauksia tuli 231 ja ruotsinkielisiä 25.

Lukkarin ylläpitäjät 2018_kyselyn_yhteenveto.pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tammikuu 2017

Kysely lähetettiin kaikille Lukkarin ylläpitäjille joulukuun lopussa 2016. Vastausaika päättyi 26.1.2017. Suomenkielisiä vastauksia tuli 306 ja ruotsinkielisiä 31. 

Det kom 306 svar på finska och 31 på svenska.

Tiivistelmä kyselyn tuloksista / Sammanfattning av resultaten (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kooste suomenkielisistä vastauksista / Sammanfattning av de finska svaren (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kooste ruotsinkielisistä vastauksista / Sammanfattning av de svenska svaren (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

Seurakuntien ylläpitäjien antama yleisarvosana Lukkarista on 6,7 (asteikolla 0-10).
69% ylläpitäjistä pitää Lukkaria helppokäyttöisenä.
 

Mitä mieltä Lukkarin loppukäyttäjät ovat Lukkarista?

Toukokuu 2019

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä kevättalvella 2019. Yhteenveto loppukäyttäjäkyselyn tuloksista.

Tammikuu 2018

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä marraskuussa 2017.

Tiivistelmä loppukäyttäjäkyselyn tuloksista (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tammikuu 2017

Förfrågan till Klockarens besökare

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä seurakuntien Lukkari-sivustoista kartoitettiin vuodenvaihteessa 2016-2017.

Tiivistelmä loppukäyttäjäkyselyn tuloksista / Sammanfattning av resultaten (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lukkarin tilastoa vuodelta 2016

Tietoa millä laitteella ja mitä kautta Lukkari-sivustoille tultiin, sekä mitkä olivat suosituimmat sivut.

Lukkari-tilasto 2016

 

 

 

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.