Lukkari-julkaisujärjestelmän ylläpitäjien tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus / Kirkon viestintä (Y-tunnus 0118950-3)
Ks. yhteystiedot alla

Yhteyshenkilö

Kimmo Huima
Ks. yhteystiedot alla

Tietosuojavastaava

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
Ks. yhteystiedot alla

 

Rekisterin nimi

Lukkari-julkaisujärjestämän ylläpitäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään henkilölle ylläpito-oikeuksien luomiseen Lukkari-julkaisujärjestelmään ja Lukkarin uutiskirjeen lähettämiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja Lukkari-julkaisujärjestelmää käyttävän seurakunnan väliseen yhteistyösuhteeseen ja seurakunnan nimettyjen henkilöiden rooliin järjestelmän tietojen ylläpitäjinä.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, joiden tietoja käsitellään, on Lukkari-julkaisujärjestelmää ylläpitävät henkilöt.

Rekisteriin talletetaan

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Sukupuoli
 • Käyttäjätunnus
 • Salasanan tiiviste
 • Roolit; ylläpitäjä, toimittaja, päätoimittaja
 • z-tunnus tai järjestelmässä luotu tunnus
 • Seurakunta

Tietolähteet

Tiedot saadaan Kirkon AD:stä tai henkilöltä itseltään.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille.

Ylläpitäjärekisterin teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Mikäli ylläpitäjä ei ole käyttänyt Lukkari-julkaisujärjestelmää kahden vuoden aikana, hänen tietonsa poistetaan Lukkari-ylläpitäjärekisteristä. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus:
 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Ks. kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot alla.