Tietosuoja

Nykyinen henkilötietolaki korvaantuu uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Tietosuoja-asetus, GDPR korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. 

 

Tietosuoja Lukkari-julkaisujärjestelmässä sekä vastuut

Seurakunta

Seurakuntien omat tietosuojaselosteet

Jokainen seurakunta vastaa oman sivustonsa sisällöstä; tapahtumatiedoistaan, esittelysivuistaan, yhteystiedoistaan jne. Seurakunta vastaa myös rekisterinpitäjänä tarvittavista tietosuojaselosteista sekä niiden löytymisestä seurakunnan verkkosivuilta.

Tietosuojaselosteet sivustolla

Seurakunnan omat tietosuojaselosteet voi koota omalle sivulle Info ja asiointi –osion alle.

Alatunnisteeseen on lisätty linkkipaikka, johon voi luoda linkin ko. koontisuvulle. Linkin nimeksi voi laittaa esimerkiksi "Seurakunnan tietosuojaselosteet". Ohje linkin tekemiseen.

Lukkari-lomakkeet

Mikäli lomakkeella kerätään henkilötietoja, tulee seurakunnan sivuilta löytyä asiaa koskeva tietosuojaseloste. Tämä koskee kaikkia seurakunnan lomakkeita; esirukouspyyntö, palautteen pyytäminen, seurakunnan toimintaan ilmoittautuminen.

Lisäksi kaikille Lukkari-lomakkeelle on lisätty oletuksena infoteksti, jossa kerrotaan mistä seurakunnan tietosuojaselosteet löytyvät (alatunniste). Jos lomakkeella ei kerätä henkilötietoja, infotekstin voi jättää pois lomaketta luodessa. Infoteksti näkyy oletuksena myös vanhoilla lomakkeilla.

Kirkkohallitus

Lukkari-julkaisujärjestelmän tietosuojaseloste

Kirkkohallitus vastaa Lukkari-julkaisujärjestelmän yleisestä ja yhteisestä sisällöstä sekä näitä koskevasta tietosuojaselosteesta.

Linkki yhteiseen tietosuojaselosteeseen on lisätty keskitetysti jokaisen seurakuntasivuston alatunnisteeseen. 

Virkatodistustilauslomake

Virkatodistustilauslomakkeella on valmiiksi tietosuojan infoteksti sekä linkki virkatodistustilauslomakkeen tietosuojaselosteeseen (linkki tulossa infotekstiin). 

Tietojen poistaminen tietokannasta ja julkaisujärjestelmästä

- Lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kuuden kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
- Virkatodistustilauslomakkeen tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
- Kaksi vuotta käyttämättä olleet käyttäjätunnukset poistetaan järjestelmästä. Näissä tapauksissa käyttäjäksi tulee ”Poistettu henkilö”. Eli poistettujen henkilöiden tuottamat sisällöt eivät katoa.