Tietosuoja

Nykyinen henkilötietolaki korvaantui uudella EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella 25.5.2018. Tietosuoja-asetus, GDPR, korostaa henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. 

Tietosuoja Lukkari-julkaisujärjestelmässä sekä vastuut

Seurakunta

Seurakuntien omat tietosuojaselosteet

Jokainen seurakunta vastaa oman sivustonsa sisällöstä; tapahtumatiedoistaan, esittelysivuistaan, yhteystiedoistaan jne. Seurakunta vastaa myös rekisterinpitäjänä tarvittavista tietosuojaselosteista sekä niiden löytymisestä seurakunnan verkkosivuilta.

Tietosuojaselosteet sivustolla

Seurakunnan omat tietosuojaselosteet voi koota omalle sivulle Info ja asiointi -osion alle.

Alatunnisteeseen on lisätty linkkipaikka, johon voi luoda linkin ko. koontisuvulle. Linkin nimeksi voi laittaa esimerkiksi "Seurakunnan tietosuojaselosteet". Katso ohje linkin tekemiseen alta

Lukkari-lomakkeet

Jos lomakkeella kerätään henkilötietoja, tulee seurakunnan sivuilta löytyä asiaa koskeva tietosuojaseloste. Tämä koskee kaikkia seurakunnan lomakkeita; esirukouspyyntöjä, palautteen pyytämistä, seurakunnan toimintaan ilmoittautumista.

Kirkkohallitus

Lukkari-julkaisujärjestelmän tietosuojaseloste

Kirkkohallitus vastaa Lukkari-julkaisujärjestelmän yleisestä ja yhteisestä sisällöstä sekä näitä koskevasta tietosuojaselosteesta. Linkki yhteiseen tietosuojaselosteeseen on lisätty keskitetysti jokaisen seurakuntasivuston alatunnisteeseen. 

Lukkarin ylläpitäjien tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Virkatodistustilauslomake

Virkatodistustilauslomakkeella on valmiiksi tietosuojan infoteksti sekä linkki virkatodistustilauslomakkeen tietosuojaselosteeseen (linkki tulossa infotekstiin). 

Tietojen poistaminen tietokannasta ja julkaisujärjestelmästä

  • Lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kuuden kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
  • Virkatodistustilauslomakkeen tiedot poistetaan Lukkari-tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua tietojen tallentamisesta.
  • Kaksi vuotta käyttämättä olleet käyttäjätunnukset poistetaan järjestelmästä. Näissä tapauksissa käyttäjäksi tulee ”Poistettu henkilö”. Eli poistettujen henkilöiden tuottamat sisällöt eivät katoa.