Evl.fi publiceras 23.11

Nya Evl.fi är den nya basen för Klockarens gemensamma material. När adresserna för gemensamt innehåll ändrar ska länkar från församlingarnas sidor uppdateras.

I och med förnyelsen kommer det att ske en del förändringar på församlingarnas Klockarensidor, bland annat i gemensamma länkar, sidfoten, det gemensamma innehållet och länkar som församlingen själv lagt in på evl.fi-sidorna.
 

Sköts centralt

  • Gemensamma länkar i sidfoten uppdateras genast när Evl.fi publiceras. Församlingarnas lokala texter och länkar kommer att finnas kvar där de funnits tidigare. I sidfoten kommer att finnas en längre lista med länkar. Bland annat kommer Blimedlemikyrkan-bannern i fortsättningen att finnas i sidfoten.
  • ”Dragspelslänkarna” under Livets fester och Stöd och hjälp uppdateras så att de leder till den nya Evl.fi-tjänsten.
  • Banners under Fördjupa din tro, som lagts in på sidorna som enhetligt innehåll, uppdateras.
  • Nya banners, som framför allt kan fogas till Webbkyrkan och Delta, läggs till bland de gemensamma länkarna.

Församlingarna sköter själva (efter 23.11)

  • Församlingen ska själv uppdatera banners och textlänkar som har lagts in lokalt, dvs. utan gemensamma länkar eller innehållsverktyg.
  • I synnerhet för helheterna Fördjupa din tro och Webbkyrkan kommer lättare alternativ och snyggare banners till det gemensamma innehållet. (Mallar och anvisningar på kommande)