Yhteinen sisältö ja linkit Osallistu, toimi, vaikuta -osioon

Yhteinen sisältö

 • Auta Ukrainaa
 • Kirkon Ulkomaanapu

Yhteiset linkit

 • Osallistu - Järjestöt - Opettajat ilman rajoja
 • Osallistu - Järjestöt - Toisenlainen Lahja
 • Osallistu - Järjestöt - Naisten pankki
 • Osallistu - Järjestöt - Suomen Lähetysseura Ukraina neliökuva
 • Osallistu - Järjestöt - Suomen Lähetysseura neliökuva
 • Osallistu - Kolehti - pieni kuva
 • Osallistu - Kotimaanapu sydänlogo
 • Osallistu - Lahjoita järjestöjen kautta - pieni kuva
 • Osallistu - Miten vaikutan kirkossa - pieni kuva
 • Osallistu - Järjestöt - Suomen Lähetysseura Ukraina vaakakuva
 • Osallistu - Järjestöt - Suomen Lähetysseura vaakakuva
 • Osallistu - Järjestöt - Changemaker
 • Osallistu - Järjestöt - Kirkon Ulkomaanapu
 • Osallistu - Järjestöt - Kirkon Ulkomaanapu Ukraina

Esimerkit kaikista sisällöistä ja linkeistä tällä sivulla listauksen mukaisessa järjestyksessä.

Yhteisten sisältöjen käyttöohjeet:

Nainen käset kasvoillaan. Ukrainan lipun värit ja teksti: Auta Ukrainaa!

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.