Näin teet Excel-dokumentista saavutettavan

Excel-taulukon saavutettavuuden varmistamiseen pätee pitkälti samat periaatteet kuin Word-dokumentin saavutettavuuteen. Taulukkodokumentin luonteesta johtuen sen luomisessa pitää kuitenkin kiinnittää huomiota sarakeotsikoihin, tyhjien solujen, rivien ja sarakkeiden välttämiseen ja taulukkovalitsimien (välilehdet) nimeämiseen.

Laajojen taulukoiden sisällön hahmottaminen voi olla vaikeaa hyvinkin tehdyn taulukon kohdalla. Kannattaa silloin harkita taulukon sisällön pääkohtien avaamista myös sanallisesti.