Saavutettavien tiedostojen luominen

Tärkeää ja sivustolta usein etsittyä sisältöä ei pidä laittaa sivustolle liitetiedostona, koska sen avaaminen ei ole kaikille käyttäjille mahdollista. Tämä koskee lähes puolia sivuston käyttäjistä, koska mobiililaitteilla liitetiedoston avaamiseen on suurempi kynnys. Ongelmia tiedostojen kanssa on myös oppimisen tai motoristen taitojen kanssa kamppailevilla sekä sokeilla. 

Suosituksemme on, että hinnastot ym. oleellinen tieto olisi verkkosivuilla suoraan omana sisältönään. 

Pdf-tiedostot, Word-dokumentit, PowerPoint-tiedostot ym. toimisto-ohjelmistojen tiedostot, jotka on julkaistu 23.8.2018 tai sen jälkeen on oltava saavutettavia.

Kun pdf-tiedosto tuotetaan saavutettavaksi, varmistetaan, että näkövammaiset ja heikkonäköiset henkilöt sekä henkilöt, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pystyvät lukemaan tiedoston sisällön. Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi, jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.  

Huom! Kirkkoon liittymiseen, esteiden tutkintaan, virkatodistuksen tilaamiseen yms. tiedostojen tulee olla saavutettavia - vaikka ne olisi julkaistu ennen 23.8.2019.  

Ohjeet saavutettavien tiedostojen tekemiseen

 

Aiheesta lisää

Katso video: Word- ja PDF-tiedostojen saavutettavuus käytännössä (45min)

YouTube-video

 

Katso myös:

Eoppivan Saavutettavat asiakirjat verkossa - koulutus 

Liitetiedostot (hinnastot, pöytäkirjat jne.)

Verkkosivuston ylläpitäjien näkökulmasta pdf-tiedostot koetaan usein helpoiksi, mutta ne palvelevat harvoin käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Jos seurakunnassa on laadittu kehuttu opas ristiäisten järjestämiseen, älä lisää opasta pdf-muodossa verkkosivuille vaan kirjoita oppaan sisältö verkkosivuille. Tällöin hyvästä sisällöstä hyötyvät kaikkia käyttäjät kaikissa käyttötilanteissa.

Pdf-tiedostoina voi sivustolle lisätä esimerkiksi pöytäkirjat tai monen sivun julkaisut.

Jokaisen pdf-linkin perään tulee automaattisesti merkintä (pdf).

Hinnastot tekstisivuille

Esitä hinnastot tekstisivulla tekstinä, listana tai mahdollisimman yksinkertaisena taulukkona. Taulukkototeutus on mahdollinen sisältöeditorissa. Listamuoto on kuitenkin suositeltavin. Usein hinnastoissa on eri hinnat seurakunnan jäsenille ja muille. Selkein tapa on esittää nämä kahtena erikseen otsikoituna listana "Hinnat seurakunnan jäsenille" ja "Hinnat muille kuin jäsenille".

Jos yksinkertainen esitystapa on mahdoton, kerro sivun alussa edes keskimääräiset hinnat sanallisesti. Esim. hautausmaksujen osalta omaista usein kiinnostaa, mitä hautaaminen suurin piirtein maksaa. Tämän tiedon jälkeen monimutkaisempi hinnasto voidaan tarjoilla pdf:nä tai tarjoamalla puhelinnumero, josta hintoja voi tiedustella.

PDF-tiedostojen ja kaikkien asiakirjojen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset

Mikäli sivuille laitetaan PDF-tiedostoja ja muita liitetiedostoja (Word, Powerpoint, Excel) tulee näiden tiedostojen olla saavutettavuuslain vaatimukset täyttäviä. Tämä sisältää muun muassa sen, että käytetään tyylejä ja otsikkohierarkiaa, ja tiedostoihin merkitään niiden kieli.