Vaalit Lukkari-seurakunnissa

Seurakuntavaalit 2022 toteutetaan Lukkarissa samaan tapaan kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten. Yhteiset sisällöt sekä Lukkarin ja vaalien laskentajärjestelmästä tehtävät upotukset keventävät vaalityötä seurakunnissa.

Ehdokkaat, äänestyspaikat ja tulokset saadaan näytettyä Lukkari-sivustolla upotusten kautta suoraan vaalien laskentajärjestelmästä. Lisäksi osa seurakuntavaalit.fi-sivustolle tehdyistä teksteistä ja kuvista voidaan nostaa seurakunnan sivustolle yhteisen sisällön työkalujen avulla. Myös vaalikone voidaan aikanaan upottaa seurakunnan sivustolle.

Upotukset vaalien laskentajärjestelmästä

Seurakuntavaalien ehdokkaat, äänestyspaikat ja tulokset saadaan tuotua seurakuntien sivustoille upotuksena vaalien laskentajärjestelmästä. Seurakunnat tekevät upotukset itse omalle sivustolleen upotuskoodien avulla.

Laskentajärjestelmä luo upotuskoodit automaattisesti, kun seurakunta syöttää tiedot järjestelmään. Upotuskoodi lisätään seurakunnan Lukkari-sivustolla sisältöportletin koodinäkymään. Tämä mahdollistaa sen, että vaalitietojen näyttämistä varten ei tarvita omia sivumalleja, vaan upotuksen voi tehdä mille tahansa sisältösivulle. 

Upotukset sulautuvat osaksi seurakunnan sivustoa käyttämällä Lukkarin fontteja ja kullekin sivustolle määriteltyä pääväriä. Alla on havainnekuva ehdokaslistan upotuksesta seurakunnassa, jossa käydään kahdet vaalit. Linkkitekstin väri on sivuston päävärin mukainen.

Upotukset näyttävät seurakuntakohtaiset tiedot. Yhtymän tietoja näyttävää upotusta ei ole, mutta Yhtymien sivuille voi lisätä joko kaikkien seurakuntien upotukset omille sivuille tai käyttää valtakunnallista upotusta josta voi hakea eri seurakuntien tietoja, mutta sitä ei voi rajata koskemaan vain yhtymän seurakuntia.

Ehdokas- ja äänestyspaikkaupotukset alkavat näyttää tietoa 6.10. alkaen, kun kaikki seurakunnat ovat tallentaneet numeroidut ehdokastiedot ja julkaisseet ne.

Ohjeet upotusten lisäämiseen

Upotukset lisätään normaalin sisältöportletin koodinäkymään. Upotus hakee haluttavat tiedot laskentajärjestelmästä ja upotus päivittyy jos tiedot muuttuvat matkan varrella. Seuraa alla olevia ohjeita niin saat vaalitiedot näkyviin sivustollenne. 

Upotusta varten tarvitse laskentajärjestelmän seurakuntakohtaisen ID-numeron. Löydät oman seurakuntasi ID-numeron tästä PDF tiedostostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jos aiot lisätä yhdelle sivulle useamman kuin yhden upotuksen, katso siihen erillinen ohje alta!

Jos on tarvetta luoda ruotsinkielinen upotus, niin ohje löytyy ruotsinkieliseltä ohjesivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Tulostiedot

Tulostietoupotus ja sen ohjeet julkaistaan lähempänä vaaleja

Seurakunnan vaalisivujen tekemiseen on kaksi vaihtoehtoa: A) Kevyt toteutus alasivuna ja B) Laajempi toteutus erillisosiona. Molemmissa vaihtoehdoissa voidaan hyödyntää Lukkarin yhteisiä vaalisisältöjä.

A) Kevyt toteutus alasivuna

Valitse tämä vaihtoehto, jos 

  • seurakunnassa on vähän osaamista tai työaikaa sivujen tekemiseen
  • ehdokaslistat, äänestyspaikat ja tulokset voivat löytyä linkityksen avulla seurakuntavaalit.fi-sivustolta eli niiden ei välttämättä tarvitse olla seurakunnan omalla sivustolla. Haluttaessa niitä voidaan kuitenkin upottaa sivulle myös kevyessä toteutuksessa.

Tätä vaihtoehtoa varten on oma sivumalli (2.50 Seurakuntavaalit yhdellä sivulla), joka sisältää runsaasti portletteja erilaisille sisällöille. Ohjeet sivumallin käyttöön löydät alempaa tältä sivulta.

B) Laajempi toteutus erillisosiona

Valitse tämä vaihtoehto, jos

  • seurakunnassa on resursseja vaalien verkkoviestintään ja mahdollisuus toteuttaa itse rakenne ja sisältöä vaalisivuille
  • seurakunnalle on tärkeää, että ehdokaslistat, äänestyspaikat ja tulokset löytyvät myös omilta sivuilta eikä vain linkityksinä seurakuntavaalit.fi-sivustolle.

Tiedot vaalien laskentajärjestelmästä nostetaan erillisosioon upotuksina. Ohjeita upotusten tekemiseen on tulossa myöhemmin.

Lisätietoa erillisosioista

Aikataulu Lukkarissa

  • 1.3. Seurakuntavaalit.fi ja församlingsvalet.fi -sivustot julkaistiin
  • 15.3 Uusi sivumalli ja ohjeet kevyttä vaalisivua varten valmiina
  • 15.3. Ensimmäisen vaiheen yhteiset sisällöt käytettävissä
  • 10.10. Laskentajärjestelmään syötettävien tietojen (ehdokaslistat, ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat, tulokset) esitystavat valmiina

Katso vaalien kokonaisaikataulu vaalien infosivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä