Tapahtumauudistuksen viimeistely jatkuu kesän ja syksyn aikana

Tapahtumatiedot ovat seurakuntien tärkein sisältö, joten uudistuksen toimivuutta varmistellaan kesän ja syksyn aikana. Toimivuutta ei voi rakentaa pelkästään teknisillä muutoksilla vaan sisältötyössä ratkaistaan kokonaisuuden toimivuus.

Kerro kehitysehdotuksesi osoitteella lukkari@evl.fi

Viimeistely tarkoittaa

  • Seurakunnista saatujen palautteiden ja kehitysehdotusten läpikäyntiä ja ratkaisujen suunnittelua
  • Käytön seurantaa eli mitä toimintoja, sivuja sekä linkkejä käytetään ja mitä ei, mitä reittejä käyttäjillä on sivustolla
  • Käyttäjätestauksia
  • Sisältötyön ohjeita ja suosituksia tutkitun tiedon pohjalta
  • Teknisiä muutoksia

Esimerkkejä selvitettävistä/seurattavista asioita

  • Tapahtumahaun toimivuus, voisiko näkymää vielä yksinkertaistaa?
  • Tutki uskoa -termi päävalikossa. Ehdotettuja vaihtoehtoja: Uskomme (tutki ja hiljenny), Uskonasioita, Elä ja usko, Usko ja elämä, Hiljenny, Usko,..
  • Miten hartausaineistot, nettikirkot ja verkkolähetykset löytyvät parhaiten?
  • Onko Osallistu ja Tule mukaan -osioiden ero riittävän selkeä? Käyttäjätestauksissa ero on todettu olevan riittävän selkeä mutta löytyisikö vielä parempi ratkaisu. Ks. osallistu-osion idea
  • Mitkä ovat toimivimpia sisältöjä Tule mukaan -osion pääsivulla?