Päävalikon muutos

Muutos lyhyesti: Ryhmät -sivut nostetaan päävalikkoon otsikolla Tule mukaan. Verkkokirkko poistetaan ja sisällöt siirretään osaksi Tutki uskoa -osiota. Kävijätilastojen mukaan Tule mukaan -osio on kaksinkertaistanut säännöllisen toiminnan sivujen kävijämäärät.

Päävalikon muutos kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa seurakunnassa. Muutos tehdään seurakunnan vastuuhenkilön ja Lukkaritiimin yhteistyönä. Seurakunta vastaa sisältöjen siirrosta ja asettelusta. Lukkaritiimi vastaa päärakenteen muuttamisesta ja rakenteen eheydestä muutoksen aikana.

Vinkkejä asetteluun

Uusissa sivumalleissa on aikaisempaa enemmän portletteja eli paikkoja sisällöille. Asetteluun on siis paljon vaihtoehtoja mutta ei ole tarkoitus, että kaikki portletit olisivat käytössä yhdellä sivulla. Lukkarilan seurakunnan vinkkisivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä löydät ideoita, millä eri tavoin sivumalleja voi käyttää. Huom! Lukkarilan sivut toimivat asettelun vinkkisivuina, sisällöt ja kuvat eivät ole esimerkkejä.

Katso mallia muiden seurakuntien sivuilta:

Huomioitavaa

 • Tule mukaan -osion on tarkoitus kutsua seurakuntalaisia mukaan erilaiseen säännölliseen toimintaan. Älä siis kerro työstä tai työaloista vaan siitä, mitä toiminta on seurakuntalaisen näkökulmasta. Ainutkertaisten tapahtumien kotipaikka on tapahtumakalenterissa, mutta niitä voidaan nostaa tapahtumalistausportletin avulla myös näkyviin Tule mukaan -osiossa.
 • Tule mukaan -osion rakenne tulee toimia yhteen tapahtumahaun kategorioiden kanssa. Samat termit samassa järjestyksessä auttavat käyttäjää hahmottamaan toiminnan moninaisuutta. Suositus siis on että alarakenne on sama kuin haun kategoriat. Näiden alapuolelle on mahdollista tehdä 1-2 lisäosiota seurakunnan toiminnan painotusten mukaisesti. Tule mukaan -osion pääsivulla on nostopaikkoja, joilla voi varmistaa tärkeimpien alasivujen löytyvyys. Lue lisää toimivasta rakenteesta.
 • Päätason sivut Tule mukaan ja uusi Tutki uskoa voidaan luoda vain Lukkaritiimin toimesta. Seurakunnat voivat luoda uudet versiot alasivuista tai vanhat alasivut voidaan siirtää uusien pääsivujen alasivuiksi.
 • Tule mukaan –osion pääsivuun kannattaa panostaa! Käyttäjätestauksessa todettiin, että Tule mukaan –osiota pidettiin miellyttävänä ja kutsuvana.
 • Koska käytössä on entistä monipuolisempi tapahtumalistaus-portletti, kannattaa miettiä, mitä toimintamuotoja on tarpeen esitellä Tule mukaan -osiossa ja mitkä tapahtumat voidaan tuoda Tule mukaan -osioon tapahtumakalenterista tapahtumalistaus-portletilla. Esim. leirit, retket ja matkat ovat yleensä ainutlaatuisia tapahtumia osallistujille eivätkä säännöllisesti toistuvia ryhmiä. Nämä voidaan syöttää tapahtumakalenteriin kattavasti, lisätä näille tietty avainsana ja listata Tule mukaan -osiossa tapahtumalistaus-portletilla.
 • Eikö tule mukaan -osion vaakakuva sivun alussa näy oikein? Kuvakoko tulee olla xl ja kuvan lisäysnäkymässä tulee olla rasti ruudussa "Kuva näkyy isona bannerikuvana".

Miten päävalikon muutos tehdään

1.    Ilmoita sopiva ajankohta lukkari@evl.fi. Sovi tarkka ajankohta sinulle ilmoitetun lukkaritiimin yhteyshenkilön kanssa.
2.    Suunnittele alustavasti uudet osiot Tutki uskoa ja Tule mukaan. Lähetä etenkin alarakennetta koskeva suunnitelmasi yhteyshenkilölle tai keskustele asiasta puhelimitse. Oleellista on päättää esim.

 • Siirretäänkö kaikki alasivujen sisällöt uusille sivumalleille uudistuksen yhteydessä vai siirretäänkö vanhat alasivut entisillä uuden Tule mukaan sivun alle? Alasivujen uudistaminen voidaan tehdä siis seurakunnassa vaiheistetusti.
 • Tarvitaanko uusille sivuille ohjauksia tai lyhyempiä urleja markkinointia varten?
 • a) Halutaanko uusia osioita rakentaa piilossa jonkin aikaa, vai b) julkaistaanko uusi rakenne kerralla  jolloin pääsivut ovat hetken aikaa tyhjänä?

3a    Saat sovittuna ajankohtana uusien osioiden pääsivut ja alarakenteen uudet sivut navigaatiosta piilotettuina. Rakenna sisällöt sivuille. Kun uudet sivut ovat julkaisukelpoisia, ilmoita yhteyshenkilölle sopiva aika niiden julkaisulle. Yhteyshenkilösi muuttaa päävalikon ja poistaa vanhat sivut näkyvistä.
3b    Saat sovittuna ajankohtana uuden päävalikon käyttöön. Tule mukaan ja Tutki uskoa -osioiden pääsivut ovat tällöin tyhjiä. Alasivut pyritään siirtämään mahdollisimman eheällä rakenteella paikalleen. Varaa työaikaa pääsivujen rakentamiseen ja osioiden toimivuuden varmistamiseen!


 

Verkko-osoitteet Tule mukaan -osiossa

Uudistus muuttaa jonkin verran osoitteita ja saattaa aiheuttaa rikkinäisiä linkkejä Googlessa tai verkkosivuilla. Google ottaa kuitenkin uudet osoitteet käyttöön muutaman päivän sisällä uudistuksesta. Lukkarisivuston sisäiset linkit eivät päivity itsestään vaan ne tulee muuttaa käsin uudistuksen jälkeen.

Uuden Tule mukaan –osion osoitteet muodostuvat jatkossa esim.
seurakunnannimi.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/kouluikäisille/iltapaivakerhot

Jos viestinnän käyttöön on tarve saada lyhyempiä osoitteita, voidaan ’tule-mukaan’ jättää osoitteesta pois. Tämän muutoksen voi pyytää verkkotuesta. Ratkaisussa kannattaa kuitenkin punnita kahta asiaa:  

 • Google arvostaa url-rakenteen ja sivurakenteen yhtäläisyyttä. Muutos saattaa heikentää hakukonenäkyvyyttä.
 • Uusi erillisosio-mahdollisuus (talvella 2017-2018) rakentuu osoitteen kannalta esim.  seurakunnannimi.fi/erillisosion-nimi Tällöin ei ole mahdollista pitää samanimisiä sivuja Tule mukaan –osiossa ja erillisosiossa (esim. nuoret)

Muistathan myös, että jos jokin Tule mukaan –osion toimintamuoto tarvitsee printtimarkkinointia varten lyhyen osoitteen, sellaisen voi pyytää verkkotuesta. Esim. seurakunnannimi.fi/parisuhdekurssit

 

Ohjauksia verkkokirkon sisältöihin?

Tutki uskoa ja Verkkokirkko –osioiden yhdistyttyä katoaa osoite seurakunnannimi.fi/verkkokirkko. Samalla katoaa myös verkkolähetysten osoitteet, jos ne ovat olleet muotoa seurakunnannimi.fi/verkkokirkko/jotain

Jos verkkokirkossa on ollut suoria videolähetyksiä tai muuta paikallista sisältöä ja tätä sisältöä on linkitetty tai nostettu osoitteen kanssa printtiviestintään, kannattaa huolehtia osoitteen uudelleenohjauksesta. Kerro tarpeesta verkkotukeen osion yhdistämisen aikana.
Jos verkkokirkko on sisältänyt vain linkkejä yhteisiin verkkoaineistoihin, ei ohjaus ole tarpeen.

Piirrostyttö näyttää mobiililaitteelta linkkiä Tule mukaan
Päävalikkoon lisätään Tule mukaan (ryhmäsivut). Verkkokirkko poistuu ja sisällöt siirtyvät Tutki uskoa -osioon