Lukkarin sivustomallit

 

Sivustomalli A / Seurakunta

Seurakunnassa ei ole ollut seurakuntaliitoksia. Jos seurakuntaliitoksia tulee, muut seurakunnat ovat välimatkojen päässä, eivätkä saman kaupunki- tai kuntataajaman alueella.

Verkkosivuston malli: Yksi verkkosivusto, joka voidaan helposti liittää mahdollisissa seurakuntaliitoksissa ainakin sivustomalliin C.

Esimerkki: Keravan seurakunnan verkkosivusto

Sivustomalli B / Urbaani

Sivustomalli soveltuu ainakin kahdenlaisiin seurakuntarakenteisiin.

Suuri kaupunki, jossa on monta seurakuntaa. Seurakuntayhtymä hoitaa saman suuren kaupungin ja mahdollisesti myös hieman etäämmällä olevien seurakuntien hallintoa. Seurakuntien rajat kaupunkialueella ovat seurakuntalaisten näkökulmasta epäselviä. Alueella on paljon kirkosta vieraantuneita, jotka eivät tiedä, mihin seurakuntaan he kuuluvat. Seurakuntalaiset löytävät palvelun ”kirkko kaupungissamme” näkökulmalla.

Esimerkit: Oulun seurakuntien verkkosivusto, Lahden seurakuntien verkkosivusto  

Seurakunta, johon kuuluu hyvin pieniä erillisiä yksiköitä.Seurakuntaan kuuluu kappeliseurakuntia, kirkkoalueita, seurakuntapiirejä tai muita yksiköitä, jotka sijaitsevat noin alle 30 km säteellä keskusseurakunnasta ja jotka mielletään selkeästi osaksi tätä keskusseurakuntaa. Pienille erillisille yksiköille seurakuntasivusto on liian suuri resursseihin ja toiminnan laajuuteen nähden. Seurakuntalaisille on myös selkeää, että he kuuluvat oman seurakuntayksikkönsä lisäksi suurempaan seurakuntaan. Alueella on paljon yhteisiä työaloja, ja esimerkiksi perhejuhliin liittyvät käytännöt voidaan esitellä keskitetysti.

Esimerkit: Seinäjoen seurakunnan verkkosivusto, Pöytyän seurakunnan verkkosivusto 

Verkkosivuston malli: Yksi laaja verkkopalvelu, jonka sisältä löytyvät seurakuntien omat suppeat sivut. Toiminnan tiedot (esim. Perhejuhlat, Apua ja tukea elämään) ovat alueen yhteistä sisältöä, joka esitellään yhteisellä sivustolla valtakunnallisia sisältöjä hyödyntäen. Etäämmällä olevien seurakuntien sivut voivat olla myös erillisiä palveluja (vrt. Seurakunta-malli), jotka linkittyvät yhteiseen palveluun ns. aluevalikon ja tapahtumalistausten avulla.

Sivustomalli C / Taajama

Seurakuntayhtymä hoitaa alueen seurakuntien hallintoa. Yhtymään on liitetty alueen seurakuntia laajalta maantieteelliseltä alueelta (etäisyydet yli 30 km) ja alueella ei ole yhtä suurta kaupunkiseurakuntaa, johon seurakuntalaiset kokisivat kuuluvansa. Pääsääntöisesti seurakuntalaiset tietävät, mihin seurakuntaan he kuuluvat. Seurakuntalaiset löytävät verkkosivuston oman seurakuntansa, eivät yhtymän, nimellä.

Esimerkki: Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivusto

Verkkosivuston malli: Kullakin seurakunnalla/yksiköllä on oma verkkosivustonsa (vrt. Seurakunta-malli). Toiminnan tiedot (esim. Perhejuhlat, Apua ja tukea elämään) esitellään kunkin seurakunnan sivuilla valtakunnallista yhteistä sisältöä hyödyntäen. Lisäksi seurakuntayhtymällä on yhteinen sivusto, jonka idea on

kertoa hallinnollisesti asiat ja ohjata seurakuntalaisia seurakuntien sivuille toiminnan pariin
koota kirkon toimintaa laajemmin alueellisesti