Sosiaalisen median jakokuva ja -tekstit

Kun sivun jakaa sosiaalisessa mediassa, tulee jaon esikatseluun yleensä näkyviin otsikko, lyhyt tiivistelmä ja kuva. Esimerkkinä Facebook-jako ja siinä näkyviin teksteihin ja kuvaan vaikuttavat metatietokentät Lukkarisivun muokkaustilassa:

 

Tavalliselle Lukkarisivulle on mahdollista antaa metatietoja, jotka edesauttavat hakukoneoptimointia ja mahdollistavat täsmälliset tekstit ja kuvan somejakoa tehtäessä : katso ohje, miten metatiedot syötetään. Jos sivulle ei ole annettu metatietoja, somejakoon tulee sivun sisällöstä automaattisesti haetut tekstit. Jos metatiedoissa ei ole annettu sivun kuvaa, näytetään somejaossa sivuston pääkuva eli etusivun taustakuva.

 

Uutisten ja tapahtumien somejako

Lukkarin uutisiin ja tapahtumiin somejakokuva ja -tekstit tulevat automaattisesti uutisen/tapahtuman tiedoista eikä niitä tarvitse manuaalisesti syöttää metatieto-osiossa. Mikäli kuvaa ei aseteta, hakee Facebook uutisten ja tapahtumien ylläpidossa asetettua oletuskuvaa. Jos sitäkään ei ole määritetty, hakee Facebook somejaon kuvan yleensä muusta sivun sisällöstä. Jos uutisen tai tapahtuman sisältötekstissä ei ole kuvia, voi somejakokuvaksi valikoitua esim. footerin banneri.

Uutisten ja tapahtumien ylläpitonäkymässä on nyt siis mahdollisuus lisätä oletusjakokuva sosiaalista mediaa varten. Jos esimerkiksi uutiselle ei erikseen lisätä kuvaa, näytetään uutisille määritettyä oletuskuvaa esim. Facebook-jaon esikatselussa. Sama toiminnallisuus on myös tapahtumissa: jos tapahtumalla ei ole kuvaa, näytetään oletuskuva some-jaon yhteydessä. Oletuskuvaa ei näytetä uutisen tai tapahtuman sivulla, vaan ainoastaan sosiaaliseen mediaan jaettaessa.

 

Yhteystietojen somejako

Lukkarin yhteystiedot sivulla henkilöt listatautuvat yhteen näkymään. Tämän vuoksi yhteystiedot sivulla voi olla vain yksi jakokuva/teksti. Tämä on hyvä huomioida somejaon lisäksi myös hakua ajatellen - jos hakee yksittäistä henkilö jonka tiedot löytyvät yhteystiedot-sivulla, voi hakutulosten esikatselussa näkyä väärän ihmisen kasvot, ellei sivulle ole asetettu somejakokuvaa.

Yhteystiedot-sivulle kannattaa siis asettaa jokin yleispätevä somejakokuva, esim. yhteiskuva henkilökunnasta tms.

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.