Katso video: Word- ja PDF-tiedostojen saavutettavuus käytännössä (45min)

YouTube-video

 

Katso myös:

Eoppivan Saavutettavat asiakirjat verkossa - koulutus 

Saavutettavien tiedostojen luominen

Tärkeää ja sivustolta usein etsittyä sisältöä ei pidä laittaa sivustolle liitetiedostona, koska sen avaaminen ei ole kaikille käyttäjille mahdollista. Tämä koskee lähes puolia sivuston käyttäjistä, koska mobiililaitteilla liitetiedoston avaamiseen on suurempi kynnys. Ongelmia tiedostojen kanssa on myös oppimisen tai motoristen taitojen kanssa kamppailevilla sekä sokeilla. 

Suosituksemme on, että hinnastot ym. oleellinen tieto olisi verkkosivuilla suoraan omana sisältönään. 

Pdf-tiedostot, Word-dokumentit, PowerPoint-tiedostot ym. toimisto-ohjelmistojen tiedostot, jotka on julkaistu 23.8.2018 tai sen jälkeen on oltava saavutettavia.

Kun pdf-tiedosto tuotetaan saavutettavaksi, varmistetaan, että näkövammaiset ja heikkonäköiset henkilöt sekä henkilöt, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pystyvät lukemaan tiedoston sisällön. Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi, jos niitä tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia.  

Huom! Kirkkoon liittymiseen, esteiden tutkintaan, virkatodistuksen tilaamiseen yms. tiedostojen tulee olla saavutettavia - vaikka ne olisi julkaistu ennen 23.8.2019.  

Ohjeet saavutettavien tiedostojen tekemiseen

 

Aiheesta lisää