Teksti, otsikot ja rakenne

Perusohje kirjoitettuun tekstiin on käyttää lyhyitä virkkeitä, selkeää kieltä ja vain oleellista tietoa.  

Asetu tekstin lukijan asemaan ja tuo tärkein asia tekstin alkuun. Käytä tavallisia ja yleisiä sanoja ja vältä vaikeita termejä. Pidä kappaleet lyhyenä, käytä listoja ja väliotsikkoja. Käytä mieluiten lauseotsikkoja, ja käytä Lukkarissa valmiina olevia otsikoita, eikä esimerkiksi otsikointia lihavoinnilla. Näin ruudunlukulaitteet tunnistavat otsikot, ja sisällön pystyy silmäilemään helpommin. Tämä on erittäin tärkeää niille, joilla on näköhaasteita.  

Tärkeää on käyttää lyhyitä lauseita ja virkkeitä sekä suoraa sanajärjestystä. Vältä monimutkaisia ilmaisuja. 

 
Esimerkiksi: ”Sinun täytyy kirjautua sisään verkkopalveluun, jotta voit lainata kirjan.” 
mieluummin kuin ”Lainataksesi kirjan sinun täytyy kirjautua sisään palveluun” 

Otsikointi 

 • Anna sivulle vain yksi pääotsikko (H1). Katso, että se vastaa navigaatiossa olevaa ko. sivun linkkitekstiä. 
 • Käytä riittävästi väliotsikoita jaksottamaan tekstiä pienemmiksi kokonaisuuksiksi. 
 • Tee kuvaavia ja napakoita lauseotsikoita. Ydinasia otsikon alkuun. 
 • Älä hyppää otsikkohierarkiassa otsikkotasojen yli (esim. H1:n jälkeen tulee olla H2). 
 • Älä tee otsikointia tekstiä lihavoimalla vaan käytä valmiita otsikkotyylejä.  

 
Tarkista ainakin nämä: Sivulla on yksi pääotsikko (H1) ja riittävästi alaotsikoita. 

Tekstisisällön visuaalinen muotoilu 

 • Jäsentele tekstiä sopivissa kohdissa luetteloiksi. Luettelot tekevät tekstistä helposti silmäiltävää. 
 • Jos tuot tekstiä Lukkariin toisesta ohjelmasta, tuo se aina ”Liitä tekstinä” -toiminnolla ja muotoile teksti vasta Lukkarin omalla tekstieditorilla. (Tämä erittäin tärkeää!)  

Tarkista ainakin nämä: Sisällön hierarkia on luotu vain otsikkotyyleillä ja sopivissa kohdissa on käytetty luetteloita 

Tekstisisällön jaottelu 

 • Kiinnitä huomiota tekstisisällön rakenteeseen ja muotoiluun. Sillä varmistat, että sivu näyttää samanlaiselta eri päätelaitteilla, toimii oikein avustavilla teknologioilla (kuten lukuselain) ja löytyy hakukonetuloksista mahdollisimman kärjestä. 
 • Mieti, pitääkö sisältö jakaa alasivuille tai tarvitaanko sivun alkuun sivun sisäinen sisällysluettelo. 
 • Sijoita lukijan kannalta olennainen tieto sivun alkuun. 
 • Älä sijoita samaa asiaa useampaan paikkaan, vaan käytä sivuston sisäistä linkitystä. 
 • Rakenna sisällön hierarkia käyttämällä eri tason otsikoita. 
 • Käytä samanlaista hierarkiaa läpi koko sivuston. 

Tarkista ainakin nämä: Olennainen tieto on sivun alussa ja otsikkohierarkia on johdonmukainen .