Saavutettavuusohjeet 2020

Taustaa

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista.  Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille, mutta saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki käyttäjät.  

Saavutettavuuden toteuttaminen verkkopalvelussa vaatii näkemystä ja osaamista, mutta hyvästä ulkoasusta ei tarvitse tinkiä. Päinvastoin selkeä ja houkutteleva ulkoasu on osa mahdollisimman saavutettavaa verkkopalvelua. 

Jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, jotka pitää ottaa huomioon verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui Suomessa voimaan 1.4.2019. Tämän taustalla on EU:n Saavutettavuus-direktiivi, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita. Lain sisältö on huomioitu myös kirkkolaissa ja se velvoittaa kaikkia seurakuntia tekemään verkkosivuistaan saavutettavia. 

Kaikki sivustot tulee olla saavutettavia. Sivuilta tulee myös löytyä saavutettavuusseloste.  

Saavutettavuus on ihan jokaisen sisällöntuottajan vastuulla ja laki velvoittaa myös kirkkoa tässä asiassa. Saavutettavuus tulee jatkossa huomioida kaikessa sisällöntuotannossa. Vastaamme Kirkkohallituksessa Lukkarin teknisestä saavutettavuudesta, mutta sisällön saavutettavuuden varmistaminen on seurakuntien omalla vastuulla. 

Myös näkyvyys hakutuloksissa paranee 

Saavutettava sisällöntuotanto on samalla myös hakukoneoptimointia. Verkon hakukoneet tutkivat sisältöä samankaltaisesti kuin näkövammaisten ruudunlukuohjelmat. Hakukonerobottia kiinnostavat samat asiat kuin ihmiskäyttäjiäkin, mm. 

  • kuvaavat otsikot 
  • otsikoiden looginen käyttö 
  • kuvien vaihtoehtoiset tekstit 
  • selkeä, sisällön kannalta keskeisiä sanoja toistava teksti 

Seurakunnan vastuulla oleva saavutettavan sisällön luominen ja ylläpito verkkosivuilla  

Oheisille sivuille olemme koonneet Lukkari-seurakunnille tiivistetyt ohjeet, miten tehdä verkkosivun sisällöstä saavutettava. Sisällöntuotannossa on tärkeintä keskittyä siihen, että sisällön rakenne on selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Hyvin suunniteltu ja merkattu rakenne varmistaa sen, että apuvälineitä käyttävät henkilöt pystyvät myös käyttämään verkkopalvelua. 

Tärkeimmät Lukkari-seurakuntia koskevat saavutettavuuteen liittyvät korjaukset ja tarkistukset liittyvät erityisesti kuvien alt-teksteihin ja saavutettavien pdf-, word- ja powerpoint-tiedostojen tekemiseen. Myös otsikoinnit ja linkit on tärkeä tarkistaa.