Sivun nimen ja url-osoitteen muuttaminen

Sivun nimen ja osoitteen pääsee muuttamaan Määritä sivu -osion kautta, joka löytyy ylävalikosta.

Määritä sivu (ratas-kuvake ylävalikossa).

""


Määritä sivu -osion kohdassa Yleinen pääset muuttamaan sivun nimeä, url-osoitettä sekä sitä näkyykö sivu navigaatiovalikossa vai ei. 
 

""

Sivun nimi

Sivun nimi näkyy sivuston navigaatiossa.  


Sivun url-osoitteen muuttaminen

Käyttäjäystävällinen osoite -kentässä voi muokata sivun osoitetta. Huom! Sivun osoitteen muuttaminen vaikuttaa ko. sivulle johtavien linkkien toimintaan. Siksi sivun osoitteen muuttamista jälkikäteen tulee aina harkita huolella. Tarkista sivun osoitteen muutoksen jälkeen sivuston sisäisten linkkien toiminta jollain netistä löytyvällä työkalulla (esim. Online Broken Link Checker).

Sivun näkyminen navigaatiovalikossa

Näytä julkisten sivujen hierarkiavalikossa -valinnalla voidaan vaikuttaa siihen näytetäänkö sivua navigaatiovalikossa sivulla. 

 

Valitse aina myös peri muutokset -kohta, joka takaa että Lukkari-järjestelmän automaattiset päivitykset koskevat myös kyseistä sivua. 

Lyhytosoitteet ja uudelleenohjaukset

Lukkari-sivun Url-osoitte muodostuu kun sivu luodaan. Jos luot info ja asiointi -sivulle alasivun kirkkoherranvirasto, niin sivun url-osoite sisältää sivurakenteen, eli siitä tulisi www.omaseurakunta.fi/info-ja-asiointi/kirkkoherranvirasto. Joskus Url-osoitteita halutaan tehdä lyhyemmäksi markkinoinnin kannalta täytyy Url-osoitetta muuttaa.

Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla, joko muuttamalla osoitetta suoraan lyhyemmäksi, esim. www.omaseurakunta.fi/kirkkoherranvirasto tai tekemällä uudelleenohjauksena uuden sivun jolloin tehdään sivu lyhyellä osoitteella joka johtaa oikeaan sisältöön. Tällöin sivu voisi olla esim. www.omaseurakunta.fi/kirkkoherranvirasto, joka johtaisi käyttäjän sivulle www.omaseurakunta.fi/info-ja-asiointi/kirkkoherranvirasto.

Uudelleenohjaukset pyydetään verkkotuesta IPP-palvelupisteen kautta: ipp.evl.fi 

Huom! Sivujen osoitteet on hyvä vastata sivustorakennetta, koska se auttaa hakukoneita ymmärtämään miten sivut ja sivuston aiheet liittyvät toisiinsa. Sen takia on hyvä suosia uudelleenohjaussivuja suoran lyhytosoitteen sijaan. Jos kyse on aiheesta joka ei täysin sovi minkään aiheen alle, kuten vaikka suurempi kirkkovuoden nosto-sivu, kuten joulu, niin silloin voi olla perusteltua tehdä sivu jolla on lyhyt Url-osoite, eikä ohjaussivua.