Info ja asiointi -sivujen luominen ja sisällön syöttäminen

Info ja asiointi -osion sisällöt ovat tavallisia tekstisivuja ja lomakkeita, joille valitaan sivumalli, jossa on sivunavigaatio.

Ohjeita, jos luot Info ja asiointi -osiota ensimmäistä kertaa

Sivujen luominen ja sivurakenteen hallinta

Alasivun luominen

Sivumallin vaihtaminen ja sivun poisto

Sivujen järjestys

Sivun piilotus

Sivun nimen ja otsikon muokkaus

Sisältöjen muokkaaminen ja siirtäminen

Sivuhierarkia kannattaa pitää matalana

Sivuja kannattaa luoda päätasolle mahdollisimman paljon ja välttää turhaa hierarkiaa. Kannattaa muistaa, että kaikille pääsivuille tulee myös löytyä oleellista sisältöä.

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.