Lukkarin vastuukäyttäjä

Lukkarin vastuukäyttäjä on henkilökohtainen käyttöoikeus, joka mahdollistaa oman organisaation sivuston muokkaamisen monipuolisesti Liferayn työkaluilla. Toimintojen käyttö edellyttää yleistä verkkoviestinnän ja julkaisujärjestelmien tuntemusta sekä perehtymistä Liferayn työkaluihin. Pääsääntöisesti perehtyminen on vastuukäyttäjän omalla vastuulla eikä varsinaista koulutusta ole tarjolla.

Vastuukäyttäjä voi mm. muokata sivujen esitystapoja, siirrellä portletteja ja muokata urleja. Vastuukäyttäjän on mahdollista rakentaa sisältöjen asetteluja haluamallaan tavalla eikä ole sidottu käytössä oleviin sivumalleihin.

Lukkarin vastuukäyttäjän -roolin tavoitteena on mahdollistaa Lukkarin monipuolisempi käyttö niissä seurakunnissa, joissa työhön on resursseja. Liferay-osaamisen kasvattaminen kirkon verkkotyöntekijöiden keskuudessa nähdään myös etuna. Vastuukäyttäjistä toivotaan muodostuvan yhteisö, joka voi mahdollisesti osallistua myös yhteisten sisältöjen ylläpitoon.

 

Vastuukäyttäjä
Vastuukäyttäjän oikeudet on tarkoitettu kokeneille verkkopalvelujen rakentajille.

Säännöt

Vastuukäyttäjä sitoutuu pitäytymään Lukkarin yhteisessä konseptissa

Konseptissa pysyminen on tärkeää, koska ilman yhtenäisyyttä kokonaisuuden tekninen hallittavuus on vaikeaa ja kallista. Lisäksi konsepti on testattu loppukäyttäjillä ja toimivaksi todettu, joten sitä ei pidä muuttaa ilman uusia testauksia. Konseptin oleellisimmat asiat ovat päävalikko käsitteineen, tapahtumatietojen, tilojen, yhteystietojen ja lomakkeiden esitystavat ja toiminnot.

Yhteiseen konseptiin kuuluu myös ratkaisut ja suositukset, joilla pyritään varmistamaan hakukonenäkyvyys, käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja some-jaettavuus.
Jos näihin osiin haluaa muutoksia, niistä tulee tehdä kehitysehdotus Lukkaritiimille.
Myös sisältöjen asettelun osalta on järkevää pitäytyä valmiissa sivumalleissa niin pitkälle kuin mahdollista.

Oikeudet rajoittuvat vain oman organisaation sivustoon

Vastuukäyttäjän oikeudet ovat laajat ja joiltain osin vastuukäyttäjä voi päästä muokkaamaan asioita, jotka vaikuttavat kaikkien seurakuntien sivuihin. Perehdytyksessä käydään läpi toiminnot, joita ei tule käyttää ilman asian sopimista Lukkaritiimin kanssa.
Vastuukäyttäjä voi kirjautua toisen seurakunnan sivustolle tutkimaan, miten jokin esitystapa on toteutettu. Hän ei kuitenkaan pysty muokkaamaan tai tallentamaan mitään muutoksia sivustolle.

Vastuukäyttäjän tulee antaa käyttötukea muille vastuukäyttäjille

Käyttöoikeuteen liittyy myös velvollisuus verkostoitua muiden vastuukäyttäjien kanssa ja osallistua oman osaamisen jakamiseen verkostossa.

Vastuukäyttäjien ensisijainen käyttötuki on vastuukäyttäjien verkosto. Vastuukäyttäjät ovat velvollisia pyydettäessä antamaan perehdytystä uusille vastuukäyttäjille.
Vastuukäyttäjien yhteisenä ympäristönä toimii Esimerkkilän seurakuntasivusto, jossa voi kokeilla uusia ideoita ja konkretisoida muille vastuukäyttäjille uusia toteutustapoja.

Seurakunta vastaa sivustonsa ylläpidettävyydestä myös käyttöoikeuden haltijan työsuhteen päättyessä

Jos sivustolle on tehty omia muutoksia vastuukäyttäjän oikeuksin, niitä ei voi välttämättä ylläpitää/muuttaa pienemmillä käyttöoikeuksilla. Tästä syystä vastuukäyttäjän työsuhteen päättyessä, tulee uuden henkilön hankkia käyttöoikeudet jatkaa työtä. Seurakunnan on siis suositeltavaa huolehtia siitä, että seurakunnassa on jatkossakin tähän tehtävään soveltuva työntekijä.

Jos seurakunta jossain vaiheessa haluaa kuitenkin luopua vastuukäyttöoikeuksista, seurakunta on velvollinen karsimaan sivustolta asettelut, joita ei pystytä ylläpitämään pienemmillä käyttöoikeuksilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sisältöjen siirtämistä yhteisiin sivumalleihin.

Teknisten ongelmatilanteiden vastuut ja kustannukset

Vastuukäyttäjät muodostavat verkoston, joka toimii ensisijaisena käyttötukena.
Jos vastuukäyttäjän oikeuksilla seurakunnan oma sivusto saadaan teknisesti tai visuaalisesti rikki ja sen korjaamiseen joudutaan käyttämään teknisen toimittajan (Ambientia) työaikaa yli 2h, laskutetaan korjaustunneista seurakuntaa. Tuntihinta on 86,67 € + alv.

Lukkarin käyttötuen työaikaa ongelmien selvittelyyn ja korjaukseen voidaan käyttää 2h/ongelmatilanne. Tämän jälkeen ongelma siirretään Ambientialle selvitettäväksi, jolloin työstä tulee kahden tunnin jälkeen maksullista seurakunnalle.

Jos vastuuhenkilön toimet aiheuttavat laajojen sisältökokonaisuuksien katoamisen sivustolta, arvioidaan tilannekohtaisesti työmäärä sisältöjen palauttamisesta Ambientian toimesta. Työmäärän ja kustannusten perusteella seurakunta voi päättää palauttaako sisällöt itse manuaalisesti vai ostaako työn Ambientialta.

Ambientia ja Lukkaritiimi ovat velvollisia selvittämään ongelmia vain virka-aikana.
Esimerkkilän seurakuntasivuston rikkoutumisesta ei tule kuluja seurakunnalle.

Vastuukäyttäjän oikeudet voi menettää

 Vastuukäyttäjän oikeudet voi menettää seuraavissa tapauksissa:

  • Seurakunnan sivusto poikkeaa yhteisestä konseptista eikä vastuukäyttäjä suostu muokkaamaan sivustoa takaisin yhteiseen konseptiin.
  • Vastuukäyttäjä ei toimi yhteistyössä muiden vastuukäyttäjien kanssa.  Esimerkiksi hän ei suostu opastamaan omia ratkaisujaan muille vastuukäyttäjille.
  • Vastuukäyttäjä on löytänyt tavan muokata kaikkia seurakuntasivustoja ja tehnyt näkyviä muokkauksia tahallaan.
  • Vastuukäyttäjä aiheuttaa kohtuuttomasti muita ongelmia tai kustannuksia Lukkarille.

Vastuukäyttäjän oikeuksien menettämisestä päättävät Lukkarin tuoteomistaja ja verkkoviestintäpäällikkö. Oikeuksien menettämisestä tai siirtämisestä toiselle henkilölle sovitaan myös vastuukäyttäjän esimiehen kanssa.

Vastuukäyttäjän oikeuksien anominen

  1. Tutustu vastuukäytön sääntöihin ja etenkin ongelmatilanteisiin liittyviin kustannuksiin yhdessä kirkkoherran/esimiehen/päällikön kanssa. Säännöt tulee kuitata vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen lukkari(at)evl.fi. Sähköpostin lähettäjänä tai cc:nä tulee olla kirkkoherra/esimies/päällikkö.
  2. Ennen käyttöoikeuden myöntämistä sovitaan perehdyttäjä, joka vastaa mahdollisiin alkuvaiheen kysymyksiin. Perehdyttäjä voi olla toinen vastuukäyttäjä tai Lukkaritiimin jäsen.
  3. Perehdytyksessä tai heti sen jälkeen Lukkaritiimi antaa tunnuksellesi käyttöoikeudet.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Kirkon viestinnän johtoryhmässä. Kirkon viestinnällä on oikeus muuttaa sääntöjä. Muutoksista kerrotaan sähköpostitse seurakunnille, joilla vastuukäyttäjän oikeudet ovat käytössä.