Tule mukaan eli säännöllisen toiminnan esittelysivut

Nimensä mukaisesti osio kutsuu mukaan seurakunnan säännölliseen toimintaan. Osion pääsivu on erityisen tärkeä, joten sen sisältöihin on syytä panostaa. Ylläpitoresursseista riippuen pääsivua voidaan käyttää joko ajankohtaisen tapahtumatiedon nostopaikkana tai pysyvämpien linkkien listana.

Huomiotavaa

Kerro säännöllisestä toiminnasta seurakuntalaisen näkökulmasta. Säännöllisen toiminnan esittelysivut ovat eri asia kuin työalojen esittelysivut. Sivuilla ei siis ole tarpeen kertoa kaikkea, mitä eri työaloilla tehdään.

Hyödynnä tapahtumakalenteria sivujen sisällöissä. Tarkoituksena on että tapahtumahaulla löytyy kaikki tapahtumat ja ryhmien kokoontumiset. Monet seurakunnan tapahtumista ovat ainutkertaisia osallistujille (vaikka työntekijöille ne ovat toistuvia), joten ne eivät kuulu säännöllisen toiminnan sivuille vaan tapahtumakalenteriin. Tule mukaan -osion sivuille kannattaa tehdä tapahtumalistauksia (portlet), joiden avulla käyttäjä löytää yksittäiset aiheeseen liittyvät tapahtumat.

Muista hyödyntää myös tapahtumakalenterin avainsanat. Tapahtumalistauksia kannattaa tehdä Tule mukaan -osioon esim. avainsanoilla Kouluikäiset, Leirit, Retket, Joulu, Kesä.

Ideoita pääsivun sisällöiksi

 • Ilmoittautumista vaativat ryhmät ja tapahtumat
 • Mukaan kutsuva kuva tai video
 • Matalankynnyksen tapahtumien kuvallisia linkkinostoja (kutsutaan uusia ihmisiä mukaan)
 • Tiettyyn ajankohtaiseen teemaan liittyvät tapahtumat esim. kauneimmat joululaulut (Tapahtumalistaus avainsanalla)
 • Muita helppoja tapoja tulla mukaan esim. some-upotus tai messujen verkkolähetykset -linkki.
 • Poimintoja uusista ryhmistä tai koko toiminnan alasivujen nostot (6 linkkilistaa sivun lopussa) Linkkityylit, jotka sopivat kolmen palstan linkkilistaan:
  • Thumbnail-kuva, teksti vieressä
  • Pieni kuva, teksti kuvan alla
  • Tekstilinkki kehystettynä
  • Tekstilinkkien lista

Alasivurakenne

Sivurakenne vasemmassa reunassa tulisi olla päätasoiltaan sama kuin tapahtumahaun kategorioissa. Tämä auttaa loppukäyttäjää seurakunnan toiminnan hahmottamisessa ja mahdollistaa myös tapahtumahaun ja säännöllisen toiminnan esittelysivujen linkityksen.

Tietoa alarakenteen suunnitteluun

Alasivujen sivumallina voi käyttää mitä tahansa sivumallia, jossa on sivunavigaatio. Erityisesti tähän osioon on suunniteltu ja suosittelemme käyttämään sivumallia 1.14. Ryhmän tai toiminnan esittelysivu sivunavigaatiolla.

Tapahtumakalenterin ja Tule mukaan -osion välinen linkitys

Jos käyttäjä etsii tapahtumahaulla ”jotain mukavaa toimintaa lapselleen”, on hänet hyvä ohjata Tule mukaan –osioon, jossa on helpompi saada tietoa eri kerhoista ja muusta säännöllisestä toiminnasta. 

Jos taas käyttäjä etsii Tule mukaan –osiosta tietoa, että ”missä ja monelta muskari on huomenna”, on hänet hyvä ohjata tapahtumakalenteriin.

Näitä käyttötilanteita palvelemaan on mahdollistettu seuraavat linkitykset:

Tule mukaan osiosta tapahtumakalenteriin

Tapahtumalistaus avainsanan/kategorian mukaan -portletin avulla voidaan Tule mukaan -osion sivulle tuoda saman kategorian tulevat tapahtumat. Käyttäjä voi siis lapsiperheiden toiminnan esittelysivuja lukiessaan löytää myös tapahtumalistan tulevista tapahtumista ja siirtyä sitä kautta tapahtumakalenteriin.

Tapahtumakalenterista Tule mukaan –osioon

Ryhmän ja toiminnan esittelysivu nimeisellä sivumallilla on mukana portletti, jolla voi kertoa järjestelmälle, että tämä sivu vastaa tapahtumahaun tiettyä kategoriaa. Näitä vastinpareja voi asettaa kuusi eli yhden kuullekin tapahtumahaun kategorialle. Kun sivulle on asetettu tietty tapahtumahaun kategoria, esitetään tietyn kategorian hakutuloksissa ”mainoslinkki” Tule mukaan -osion sivulle.
Lue lisää

Yksittäisestä tapahtumatiedosta ryhmän esittelysivulle

Linkityksen tapahtumatiedosta voi ryhmän säännöllisen toiminnan esittelysivulle tehdä käsin tapahtumatietoa syöttäessä (Lisätietolinkki). Linkkimahdollisuus on lisätty myös Katrinasta tuotavien tapahtumien tietoihin.