Osallistu

Osallistu-osion idea on nostaa selkeästi esiin ne mahdollisuudet, joissa seurakuntalaiset voivat olla tekijöinä ja toimijoina. Monessa seurakunnassa nämä sisällöt mahtuisivat hyvin Tule mukaan -osioon, mutta omana osiona päävalikossa viestimme siitä, että haluamme kutsua seurakuntalaisia vastuunkantajiksi.

Osallistu-osiolla ei välttämättä tarvitse olla alasivuja vaan pääsivu voi toimia linkkikokoelmana niille  sivuille, joissa erilaisista tehtävistä kerrotaan.

Mitä eroa Tule mukaan ja Osallistu -osioilla?

Tule mukaan = Säännöllisesti kokoontuvat kerhot, ryhmät ja toimintamuodot. 

Osallistu = Sitoutuneempaa mukana oloa eli vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja muut mahdollisuudet toimia tai vaikuttaa seurakunnassa. 

Näiden kahden osion ero ei ole täysin yksiselitteinen, joten on tärkeä myös ristiinlinkittää näiden osioiden sisältöjä.

Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. (Kirkon strategia)

 

Osion rakentamiseen on ainakin kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa riippuen seurakunnan toiminnan laajuudesta ja seurakuntalaisten roolista.

"Osallistu auttamistyöhön"

Osallistu voi olla rajattu diakonian eli auttamistyön sisällöille. Uudistetun evl.fi-palvelun Osallistu-osio on rakennettu pääosion tällä konseptilla. Maltillisten kohderyhmää kiinnostaa tietää miten seurakunta auttaa, vaikka eivät itse apua tarvitsisi. Osiossa voi mukaan kutsumisen lisäksi linkittää tai kertoa myös yleisesti seurakunnan auttamistyöstä.

"Seurakuntalaisten osallistaminen"

Osioon voi poimia kaikesta toiminnasta ne tehtävät, joissa seurakuntalainen voi toimia vastuunkantajana ja toimijana. Osion idea on tällöin saada seurakuntalainen sitoutumaan seurakunnan toimintaan. Osa pääsivun linkeistä voi johtaa sivuston eri osioihin ja osasta voi tehdä alasivun.

Osallistamista voi olla esimerkiksi

 •     Tule mukaan rakentamaan messua
 •     Osallistu lähetystyöhön
 •     Mukaan musiikkiryhmään tai kuoroon
 •     Ryhdy yhteisvastuukerääjäksi
 •     Tule mukaan lähimmäispalveluun
 •     Seuraa seurakuntaa/kirkkoa somessa / tule päivittämään seurakunnan some-kanavia
 •     Isoseksi lastenleireille ja rippikouluun
 •     Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa
 •     Perusta pienryhmä / kerro idea uudesta toimintamuodosta
 •     Pyhäkoulun opettajaksi tai avustajaksi
 •     Näyttelijäksi tai avustajaksi joulunäytelmään
 •     jne