Yhteinen ja paikallinen sisältö

Lukkarissa on tarjolla seurakuntien käyttöön yhteistä sisältöä sellaisista aiheista, jotka ovat kaikille seurakunnille yhteisiä. Yhteisen sisällön käyttöönotto tarkoittaa valmiiden linkkien lisäämistä seurakunnan sivulle. Seurakunta voi päättää mitä yhteisiä sisältöjä ottaa käyttöön. Seurakuntalaiselle yhteinen sisältö näyttäytyy linkityksinä kirkon yhteisille sivuille.

Miten paljon voi kopioida yhteistä sisältöä tai muiden seurakuntien tekemiä tekstejä omille sivuille?

Joillakin sivuilla paikallisen sisällön tuottaminen voi tuntua vaikealta ja työläältä. Paikallista sisältöä voi tehdä myös kopioimalla ja yhdistelemällä tekstiä muiden seurakuntien sivuilta sekä evl.fi-palvelusta. Kirkon hakukonenäkyvyyden takia olisi kuitenkin varmistettava, että ainakin sivun alku on jokaiselle seurakunnalla ainutlaatuinen. Samasta syystä yhteisen sisällön ratkaisu ei ole sellainen, että kaikkien seurakuntien sivuille tulisi automaattisesti samat tekstit. Jokaisella tekstisivulla tulee olla ainutlaatuista paikallista sisältöä, jota täydennetään yhteisen sisällön linkeillä oikeasta palstasta.

Teemat, joista on yhteistä sisältöä

Evl.fi-palvelu uudistuu vuoden 2016 lopulla. Uusi evl.fi tulee olemaan yhteisen sisällön kotipaikka. Seurakuntien sivuille tehdyt linkit ohjataan uusiin osoitteisiin verkkotuen toimesta.

Tulossa = Lukkarin ylläpitoon tulee valmiita käyttöönotettavia linkkejä uuteen evl.fi-sisältöön. 

 • Tietoa Jumalanpalveluksesta ja messusta (tulossa)
 • Pyhäpäivät (tulossa)
 • Perhejuhlat | Perhejuhlista on yhteisiä tekstisivuja, jotka lisätään ns. haitarivalikkoon paikallisen sisällön oikealle puolelle. Lue lisää
 • Apua ja tukea | Eri teemoista on yhteisiä tekstisivuja, jotka voi lisätä ns. haitarivalikkoon paikallisen sisällön oikealle puolelle. Lue lisää
 • Tutki uskoa (tulossa) | Evl.fi/kappeli -palveluun ja vanhaan evl.fi-palveluun johtavat linkit ohjataan jatkossa evl.fi/tutkiuskoa -osion uusille sivuille.
 • Verkkokirkko (tulossa) | Evl.fi/kappeli -palvelu siirtyy evl.fi/verkkokirkko, johon voi jatkossa linkittää uusituilla valmiilla linkeillä.

Yhteistä sisältöä tulee tarkentaa paikallisella sisällöllä

Jos yhteinen sisältö otetaan käyttöön siten, että se tulee näkyviin sivun oikeaan palstaan, on vasempaan palstaan tehtävä paikallista sisältöä. Ratkaisun ideana on tarjota käyttäjälle sivun alussa konkreettisimmat ja etsityimmät asiat (esim. mihin ottaa yhteyttä ristiäisten sopimiseksi). Oikean palstan kautta päästään lukemaan laajemmin aiheesta esim. kummien valinnasta.

Hyvän verkkotekstin muistilista (pdf)

Sivuston tärkein sisältö on paikallista

Käyttäjätestausten perusteella tärkein seurakunnan sisältö on tapahtumatiedot. Tämä sisältö on aina paikallista. Tapahtumatietoihin liittyy ryhmien sivut eli säännöllisen toiminnan esittely. Näiden tuottamiseen kannattaa panostaa eniten. Pelkästään paikallisia sisältöjä ovat

 • Tapahtumat
 • Ryhmät (eli säännöllinen toiminta)
 • Info ja asiointi
 • Kirkko ja tilat
 • Hautausmaa
 • Yhteystiedot

Yhteisiä bannereita

Kirkolla on lukuisia erillisiä verkkopalveluja ja sisältöjä verkossa, johon voi tehdä linkityksiä. Jokaisessa seurakunnassa ei tarvitse enää erikseen askarrella sopivan kokoista banneria esimerkiksi ripari.fi -palveluun. Lukkarissa on yhteisiä valmiita bannereita, joita voi ottaa käyttöön sivulle muutamassa sekunnissa. Lue lisää käyttöohjeesta.

Yhteinen ja paikallinen alatunniste eli footter

Lukkarisivuston alareunassa olevassa footterissa on paikka paikallisille yhteystiedoille ja linkeille. Lisäksi footterista on kiinteitä linkkejä yhteisiin sisältöihin.