Tutkimuksia ja tilastoja

Lukkari tavoitti joulukuussa 2016 
370 000 suomalaista.

83% loppukäyttäjistä kokee sivuston herättävän positiivisia tunteita.

Mitä mieltä seurakuntien ylläpitäjät ovat Lukkarista?

Vad anser redaktörerna om Klockaren?

Kysely lähetettiin kaikille Lukkarin ylläpitäjille joulukuun lopussa 2016. Vastausaika päättyi 26.1.2017. Suomenkielisiä vastauksia tuli 306 ja ruotsinkielisiä 31. 

Det kom 306 svar på finska och 31 på svenska.

Tiivistelmä kyselyn tuloksista / Sammanfattning av resultaten (pdf)

Kooste suomenkielisistä vastauksista / Sammanfattning av de finska svaren (pdf)

Kooste ruotsinkielisistä vastauksista / Sammanfattning av de svenska svaren (pdf)

 

 

Seurakuntien ylläpitäjien antama yleisarvosana Lukkarista on 6,7 (asteikolla 0-10).
69% ylläpitäjistä pitää Lukkaria helppokäyttöisenä.
 

Lukkarin loppukäyttäjäkysely

Förfrågan till Klockarens besökare

Lukkarin loppukäyttäjien mielipiteitä seurakuntien Lukkari-sivustoista kartoitettiin vuodenvaihteessa 2016-2017.

Tiivistelmä loppukäyttäjäkyselyn tuloksista / Sammanfattning av resultaten (pdf)

Lukkarin tilastoa vuodelta 2016

Tietoa millä laitteella ja mitä kautta Lukkari-sivustoille tultiin, sekä mitkä olivat suosituimmat sivut.

Lukkari-tilasto 2016

 

 

 

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.