Tapahtumien ylläpitorajapinnan käyttöönotto

Tämä ohje koskee vain Katrinan käyttäjiä. Muihin tiedossamme oleviin, seurakunnissa käytössä oleviin kalenterijärjestelmiin (Prime, Timmi, Varaaja) ei rajapintaa ole vielä rakennettu.

Lukkarin tapahtumien ylläpitorajapinta mahdollistaa Lukkarin tapahtumien ylläpidon Katrinan kautta. Katrinaa käyttävät seurakunnat voivat ottaa sen käyttöön heti halutessaan. Käyttöönotto ei vaadi mitään muutoksia seurakunnan Lukkari-sivustolle. Käyttöönoton käytännön järjestelyistä vastaa Katrinan toimittaja, M&V Software. 

Rajapinta sisältyy Lukkariin, eikä Kirkkohallitus laskuta sen käytöstä mitään. Rajapinnan hankinta- ja käyttöohjeet saatte suoraan Katrina-ohjelmistoilta, sähköpostitse osoitteesta myynti@katrina.fi.

Rajapinnan käyttöönoton jälkeen tapahtumien ylläpito on mahdollista tehdä kokonaan Katrinassa. Koska Katrinassa ei ole mahdollista esim. lisätä tapahtumaan kuvaa, on tapahtumatietoja mahdollista täydentää Lukkarin puolella tapahtuman kuvauksen ja kuvan lisäämisen osalta. Kaikki muut tapahtuman tiedot on lukittuna Lukkarin ylläpidossa.

Tapahtumia on rajanpinnan käyttöönotonkin jälkeen mahdollista luoda suoraan Lukkarissa. Tällöin tapahtumien ylläpito toimii normaaliin Lukkarin tapaan. Lukkarissa luodut tapahtumat eivät siirry Katrinaan.

Kaikki Katrinan kautta luodut tapahtumat arkistoidaan automaattisesti Lukkarissa, eikä asetusta voi muuttaa. Tapahtumat säilyvät Katrinassa entiseen tapaan.

M&V Software toimittaa rajapinnan käyttöönoton yhteydessä seurakunnalle Katrinan käyttöön liittyvän ohjeistuksen. Kaikissa Katrinan käyttöön liittyvissä kysymyksissä tulee kääntyä M&V Softwaren puoleen. Myös Katrinan käyttöön liittyvät kehitysehdotukset tulee lähettää osoitteeseen myynti@katrina.fi.

Mikäli tietojen siirtymisessä Lukkariin ilmenee jotain ongelmia, niin ottakaa yhteyttä sekä Lukkarin käyttötukeen että M&V Softwareen.

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.