Saavutettavuus

Kirkon toiminta on tarkoitettu kaikille. Kirkon verkkosivuilla haluamme varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua seurakunnan ja kirkon toimintaan. Verkkosivujen saavutettavuudesta hyötyy vähintään 15% suomalaisista. Saavutettavuus on erityisen tärkeää henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen haasteita, näkö- tai kuulovamma tai motorisia toimintarajoitteita. Nämä rajoitteet ja haasteet voivat kohdata ketä tahansa meistä väliaikaisesti tai pysyvästi.

Lähes kaikki suomalaiset ovat esteellisiä jossain vaiheessa elämäänsä. Verkkosivujen savutettavuudesta hyötyjiä ovat esimerkiksi sellaiset henkilöt, joilla on 

  • väliaikainen aistivamma esim. harmaakaihi, murtunut käsi tai rikkoutunut hiiri
  • heikko lukutaito (11% suomalaisista) esim. suomenkielen opinnot vasta alkeiden tasolla tai  lukihäiriö
  • pysyvä aistivamma tai tarve käyttää apuvälineitä
  • hidas nettiyhteys tai kirkas auringonpaiste

Miten saavutettavuus rakennetaan

Saavutettavuus verkkosivuille syntyy sekä teknisinä toimina että sisältötyössä. Kirkon verkkosivujen tekninen saavutettavuus varmistetaan vuoden 2017 alkupuolella ja asia huomioidaan myös jatkokehityksessä. Tekstit, kuvat ja sisältörakenne ovat kunkin seurakunnan vastuulla myös saavutettavuuden osalta.

Piirrosukko juoksee kuilun yli lautaa pitkin.