Käyttäjäkysely seurakuntalaisille marraskuussa 2017

Seurakuntasivustojen käyttäjätyytyväisyyttä kartoitetaan seurakuntalaisille suunnatulla kyselyllä marraskuussa. Osa kysymyksistä on samoja kuin viime vuonna. Lisäksi tänä vuonna kyselyllä kartoitetaan palautetta etenkin tapahtumatiedoista ja hengellisen sisällön osiosta.

Kysely lisätään keskitetysti kaikille seurakuntasivustoille ti 7.11.2017. Oranssi kyselylinkki on näkyvissä oikeassa reunassa. Jos et halua kyselyä sivustollesi, ilmoita asiasta osoitteella lukkari@evl.fi

Kyselyä kannattaa myös suositella seurakuntalaisille. Nosta kyselyn linkki etusivulle yhteisellä linkillä (yleiset - käyttäjäkysely 2017).

Tuloksista kootaan yhteenveto vuoden loppuun mennessä. Seurakuntakohtaiset raportit tuloksista kootaan niille seurakunnille, joissa kyselyyn vastaa yli 20 henkilöä.

Förfrågan till församlingsmedlemmarna i november

I november undersöks via en användarenkät om besökarna är nöjda med församlingarnas sidor. En del av frågorna är samma som ifjol. I år kartläggs också speciellt responsen på evenemangsinformationen och det andliga innehållet.

Förfrågan läggs ut centralt på alla församlingars webbplatser ti 7.11. I högra kanten finns en orangefärgad länk. Meddela på adressen klockaren@evl.fi, om du inte vill ha förfrågan på din webbplats.

Det lönar sig också att rekommendera förfrågan för församlingsmedlemmarna och lyfta fram den med en gemensam länka på förstasidan (förfrågan2017).

Ett sammandrag av resultaten görs före slutet av året. Rapporter över enskilda församlingars resultat ges till alla församlingar där minst 20 personer har besvarat enkäten.