Lukkarin kehitys 2018

Lukkarin keskeisin kehityskohde vuonna 2018 on seurakuntavaaleihin liittyvät tehtävät. Muilta osin suuremmat kehitystyöt ovat tauolla. Pieniä muutoksia ja vikojen korjauksia tehdään mahdollisuuksien mukaan.

Seurakuntavaalit.fi toteutetaan Lukkarialustalle. Lukkariin tehdään sivumallit ja yhteiset sisällöt seurakuntavaalien verkkoviestintää varten.

Lukkaritiimin kehitysresurssit on kiinnitetty seurakuntavaalien lisäksi evl.fi-palvelun kehitykseen vuoden 2018 alussa.

Nyt

Seurakuntavaalit Lukkarissa, tutustu vaihtoehtoihin ja yhteisiin sisältöihin

Lukkari sai Saavutettavuus huomioitu -leiman. Huolehdithan sisältöjen saavutettavuudesta.

Uutta

to 12.4.

Päivitetty yhteystietojen esittämiseen ja ylläpitoon liittyviä korjauksia.

ma 9.4.

Päivitetty Lukkarin kuvankäsittelyä hoitava ImageMagic-sovellus. Päivitys korjaa joitakin kuvankäsittelyssä esiintyneitä ongelmia ja lisää Lukkarin tietoturvaa.

ke 4.4.

 • Yhteystietojen esittäminen ja ylläpito
 • Tapahtumien ylläpito
  • Tapahtumien ylläpidon haku muistaa hakutuloksen senkin jälkeen, kun jotain hakutulokseen sisältynyttä tapahtumaa on muokattu.
  • Tapahtumien listaus -portletilla on mahdollisuus esittää halutun tilan tapahtumia.
 • Korjattu aliseurakunnan etusivun visuaalisia ongelmia ja media highlight –portletin ylläpidon toiminnallisuutta.

ke 14.3.

 • Erillisosion etusivun ja seurakuntavaalit-sivujen visuaalisia korjauksia
 • Mahdollisuus järjestää artikkelit ylläpidossa aakkosjärjestykseen
 • Ylläpidon oikean ylänurkan Lukkari-laatikkoon linkki Lukkarin ohjesivustollen (?-merkki)
 • Seurakuntavaalit Lukkarissa. Ohjeita ja sivumalleja.

ke 28.2.

 • Virkatodistuslomakkeen kenttien kokoa on pidennetty.
 • Tilatietojen tallennusongelma on korjattu.

ke 21.2.

 • Tapahtumalistausportletin aikarajaus toiminto korjattu.
 • Uutisten luomiseen liittyvät ongelmat mobiilikäytössä korjattu
 • Erillisosion mobiilinäkymää viimeistelty
 • Aliseurakuntavalikko harmaassa palkissa muutettu siten, että jos seurakuntia on vain yksi, se näytetään suoraan palkissa eikä valikossa.
 • OG-tagien käyttöä on parannettu eli mm. somejakokuvat toimivat entistä paremmin.
 • Yksittäisen tapahtuman murupolkua on yksinkertaistettu
 • Seurakuntasivuston (urbaanimalli B) voi rakentaa nyt myös englanniksi. Lue lisää Lukkarin kieliversioista
 • Etusivun laatikkoa on kehitetty siten että päivän sanan lisäksi etusivulle voi nostaa ns. kriisiviestin (vaalea teksti tummalla pohjalla). Lue lisää laatikon käytöstä

 

to 1.2.

 • korjattu: kuvat muuttuivat tallennuksen yhteydessä tummemmiksi

to 25.1.

 • Toimittajaroolin käyttäjät voivat ylläpitää uutisia.
 • Tapahtumasarjan muokkaukseen ja tapahtumakuvien poistamiseen liittyvät bugit korjattu.
 • Yhteisten linkkien ylläpitoa muutettu: yhteisen linkin voi tallentaa paikalliseksi, jonka jälkeen sitä voi muokata. Lue lisää

Vuoden 2017 lopulla

Tulossa

 • SSL-sertifikaatin käyttöönotto eli https-alkuisiin osoitteisiin siirtyminen
 • Sivustohaun vaihtoa selvitetään (nykyiseen google-hakuun tulossa mainoksia)

Edelliset vuodet

Kehitys 2017

Kehitys 2016

Sinulla ei ole tarvittavia rooleja tähän portlettiin.

Lukkaria kehitetään Scrum-projektimallin mukaisesti neljän viikon sprinteissä. Työtä linjataan puolivuosittain mutta tarkemmat kehitystehtävät päätetään neljän viikon välein. Muutokset suunnitelmiin ovat mahdollisia.